Just another WordPress.com site

Signaturen Ling0n skrev lite frågor hos Genusnytt, som jag väljer att besvara kort här. Den rosa texten är citat från hennes kommentarer som ni finner här

Vad upplever ni är det egentliga problemet? 

Problemet med feminismen är att den bygger på myter och feministiska axiom. Det är alltså en ideologi, som lyfts upp till vetenskapstatus, som fullständigt saknar bärighet.

Ett sådant feministiskt axiom är ”kvinnans makt är underordnad mannens makt”. Låt oss utgå från feministiska skrifter och forskning, sk. genusvetenskap.

Den mognad och det ansvar som tjejejerna iscensatte kunde ibland, som i dessa fall, uttryckas i halvt raljerande, överlägsna tongångar. Killarna behandlades som mindre kapabla, och samtidigt i behov av omhändertagande, vilket de också många gånger visade sig vara. I sin studie av nyzeeländska skolungdomar beskriver socialpsykologen Lise Bird (1992) hur tjejerna ofta intog en fostrande roll i relation till killarna. Ett sätt att erhålla makt och status i det klassrum där annars sällan var verbalt synlig blev, enligt Bird, att inta rollen av en sorts »lärarassistenter«. Jag vill tillägga att tjejernas ansvarstagande, samtidigt som det gav dem ett visst övertag /…/ även fyllde funktionen att lokalisera och manifestera skilda genuspositioner. (Ambjörnsson, 2008, s. 62)

Är genuspositionen ”lärarassistent”, en underordnad maktposition i förhållande till ”eleverna”(killarna)?

Enligt Emma får Markus inte vara för tjock, inte för kort och helst inte ha alltför kort hår. Framför allt måste han ha rätt sorts kläder. Att allt detta handlar om Emmas eget välmående, eller självbild, hör vi till och med henne själv tala om. Hon vill ändra hans klädstil, inte för hans skull, utan för att hon själv ska må bättre. (Ambjörnsson, 2008, s. 110)

»Han ska vara äldre, några år äldre. Jag skulle aldrig bli ihop med nån som är yngre. Inte ens ett år. »Varför då?« undrar jag intresserat. »Ja, inte för att han är så mycket mer omogen kanske, men… Det bara är så. Skulle man snacka med nån på en fest och han skulle visa sig vara ett år yngre skulle man dra därifrån. Ganska taskigt egentligen, när man tänker  efter. Men det skulle liksom vara pinsamt inför kompisarna att vara ihop med en yngre kille. (Ambjörnsson, 2008, s. 112)

Med dessa två ovanstående citat vill jag visa på maktfördelningen i det heterosexuella spelet. Det är kvinnan som väljer partner, mannen blir vald. Och när kvinnan har valt ska mannen förändras, för att kvinnan ska må bättre. De här kraven som ställs är ofta omfattande. Hans hobbies är oviktiga, hans klädsmak blir underkänd, han ska dela städningen till den nivå som hon bestämt är ”den rätta”, hon bestämmer huset ”behöver” renoveras eller nya möbler han får göra jobbet  osv. osv. Detta är det förtryck männen lever med, som underställd kvinnans könsmakt. Vad är det som driver detta maktmissbruk? Är kvinnor onda? Absolut inte!
Det handlar om det jag kallar  kollektivism(Ambjörnssons benämning för detsamma är ”Homosociala gemenskapen”), moralens väktare och social bestraffning

(För den man som vill försöka förstå hur det är att vara kvinna så är faktiskt Ambjörnssons en mycket bra bok. Boken är rätt tråkig, men för att ge förståelse för kollektivismen är den helt perfekt.)

»Men du rakar väl dig under armarna i alla fall?« »Nej, bara ibland« svarar jag, aningen överrumplad. »Det beror på. Oftast inte.« »Va?? Ånej, jag misstänkte det! Gud, vad äckligt!« utbrister hon med en emfas. »Men varför då? För att  du är feminist? Det måste ju va vara därför. Annars skulle man inte frivilligt vara ful!(Ambjörnsson, 2008, s. 140)

En av tjejerna berättar: »Ja, hon avviker nog lite för mycket. Det är både tjejer och killar som pratar skit om henne. Inte så att de inte gillar henne alls, men det är nåt som stör, det är tydligt.« Hon funderar en stund och fortsätter: »Fast det verkar mest vara tjejer som blir provocerade. (Ambjörnsson, 2008, s. 162)

Att det framför allt är inom tjejgruppen som görandet av kvinnokroppen praktiseras är tydligt. Det är med tjejkompisarna som man både lär sig och lär ut görandets praktik, något som synliggörs i Emmas och Klaras förvandlingsakt. (Ambjörnsson, 2008, s. 167)

Här ser vi att moralens väktare för den kvinnliga könsrollen är kvinnor. Kvinnor ska i ”skapandet av Kvinnan” raka sig under armarna annars är hon äcklig anser väninnorna.  I ungdomsåren så utgör vissa unga killar en liten del av den sociala bestraffningen som pressar in kvinnor i könsrollen, men även då är det en marginell del jämfört med den som kvinnor står för. Och när de, av hormonruset, besvärliga tonåren passerat och männen ”landat” i sin könsidentitet är det ytterst ovanligt att dessa står för bestraffning för kvinnors normbrott. Kvinnorna… ja, vad ska jag säg?.. jag har nu passerat halva livet, än har kvinnor inte gett upp hoppet om att få mig att inse min plats 😛

(”Hon” som är ”lite för mycket” är en lesbisk kvinna i klassen. Hon väljer att inte använda ”den rätta” klädstilen, utan har en mörkare mindre tajt klädstil och klippa håret kort. För detta blir de andra kvinnorna i klassen provocerade.)

Hur kan då genusvetenskapare missa dessa ovan citerade anomalier mot tesen ”kvinnans makt är underordnad mannens makt”? (Jag kan tillägga att jag än inte hittat något som styrker att männens makt av kön är överordnad kvinnans dito, men mängder som styrker mina antifeministiska teorier)

Att peta in en feministisk skärva i ögat är att synliggöra det som annars skulle förbli fördolt (Björk, 2012, s. 170)

Samtidigt hotas vi inte i vår könsidentitet, för vår överordning i hemmet motsvaras av en underordning på arbetet – och det är detta arbete, denna offentliga sfär, som är den viktiga. (Björk, 2012, s. 102)

Feministisk ideologi och genusvetenskap är indoktrinering som skapar denna skärva i ögonen och gör individen förblindad för, som det heter, sociologiska fakta. Därför ser man inte som feminist anomalierna, därför tittar man bort från den ”oviktiga” överordningen i hemmet. (Undrar vem dom intervjuat för att komma fram till att den offentliga sfären är den viktiga?! Hur var det nu med att inte vilja släppa ifrån sig makten?)

Och vad är det som ni anser att feminismen saboterar?

Genom denna verklighetsfrånvarande ideologi så sätts åtgärder på fel ställen. Dessa åtgärder förvärrar situationen. Låt oss ta ett exempel, feministernas ”glastak”.

Utan att belägga/påvisa detta glastak, så gör man riktade insatser för att kvinnor ska ta sig förbi detta glastak. Man bygger i princip en glashiss till kariärrssugna kvinnor genom att diskriminera män (täckmantel: ”positiv särbehandling”).
Det här, menar jag, får och kommer att få många tråkiga konsekvenser för dessa kvinnor, t.ex. kommer kvinnor få leva med misstanken att vara kvoterade, dvs inte den bäst meriterade, hur duktig individen än är. Män som könsdiskrimineras kommer bli mindre samarbetsvilliga mot sina kvinnliga kollegier. Signalen att kvinnor behöver hjälpas med en glashiss på grund av ”osynliga strukturer” kommer göra att man övertolkar helt vanliga motgångar som både män och kvinnor i karriären möter(t. ex att man möter taskig attityd som politisk debattör) som hinder på grund av könet kvinna, eller övertolkar en mans helt legitima koll på sina anteckningar som en härskarteknik.

Hur ser jag på detta ”glastak”?

Att vara kvinna, den kvinnliga könsrollen och kollektivismen är på gott och ont, men privilegierna det är att vara kvinna är mångt fler än de negativa sidorna. Dessa privilegier beror bland annat på ”Women are wonderfull”-effekten, men också på att vi är den begränsande faktorn ur reproduktionssynpunkt. Som kvinna har man lättare att få hjälp och stöd oavsett vad saken. Kollektivismen/kvinnokönsrollen är såväl ett skyddsnät(det är en förklaring till att män är överrepresenterade i samhällets baksidor, tex. uteliggare, kriminalitet och självmord) som ett hinder. Det som hindrar kvinnor i karriär är samma sak som gjorde att den lesbiska kvinnan i klassen avvek lite för mycket vilket provocerade väninnorna. Man kan inte jobba i toppen och samtidigt ”vara lagom” inom kollektivet kvinnor. Och därför hjälper det inte alls att bygga en glashiss och att diskriminera män (Det man omskriver som positiv särbehandling för det ska låta bättre). Det tar inte bort ”glastaket” alls, det kommer bara få en mängd följdproblem.

Det jag skulle vilja se är att genusvetenskapen ersätts av en verklig vetenskap och forskning om våra olika förutsättningar. För kunskap och förståelse för dessa sociala fenomen perforerar ”glastaket”(eller andra hinder könsrollerna ger) och gör det lättare för individer att bli friare i sina val. Och jag tvekar inte en sekund på kvinnors förmåga att ta sig fram på egna ben.

Skulle detta medföra att fler kvinnor kommer upp i högsta samhällsnivå? Det vet vi inte. Majoriteten, kvinnor så väl som män, är inte intresserade att göra de prioriteringar som krävs för ett arbete på den nivån. Hur könsfördelningen ser ut bland den minoritet av individer som vill göra dessa livsval, det vet vi inget om, då vi inte vet vad som är biologiskt bidrag till våra könsroller och vad som beror på genus och kollektivism. Men en verklig kunskap i detta ämne skulle hjälpa kvinnor och män att bli friare i sina val på alla nivåer och platser i samhället.

Är väldigt nyfiken på vilka “andra lösningar” som finns, förutom eller istället för att arbeta med könsrollsfrågan, för att män och kvinnorska sluta behandlas efter vilket kön de råkar ha mellan benen

Vi kommer aldrig komma till en punkt där vi inte hanteras utifrån vårt kön, då stereotyper är det sätt vårt medvetande fungerar. Eftersom det finns könsskillnader kommer vi utgå från det som är vanligast för respektive könskollektiv(dvs. stereotypen) när vi möter en okänd kvinna eller man. Det viktiga är inte hur vi bemöts som ”okänd” utan att bemötandet förändras efterhand man lär känna oss som individer och att vi jobbar för en ökad acceptens av avvikelse från könsrollen. Återigen så är det en verklig kunskap om dessa sociala fenomen som är nyckeln.

Däremot ser jag andra lösningar i alla möjliga könsrollsproblematiks-frågor. Här har jag tex. skrivit om kvinnoyrken och löner.

Till skillnad från alla andra (antar jag) här så tror jag ju att detta har att göra med att jag tror på att kvinnliga attribrut är underordnade manliga attribut. Kvinnliga saker (t.ex. att gråta, visa sig svag, be om hjälp) är dåliga, manliga saker (bita ihop, ta hand om sig själv, inte gråta/visa känslor) är bra.

Detta är något jag ofta får bilden av från feministiskt håll. Varför tycker ni att ”kvinnliga attribut” (och inte sällan även traditionella kvinnliga val) är dåliga? Varför nervärderar ni dessa till ”underordnade”. Jag gör det absolut inte och det är något jag upplever jag delar med majoriteten på ”denna sidan” debatten.

Detta ställer inte bara till det för kvinnor, utan även män, lika mycket! För det betyder att män inte alls “får” inneha den kvinnliga könsrollens egenskaper. Offerrollen tillhör tyvärr bara kvinnorna. I den manliga könsrollen finns ingen plats för att vara ett svagt, skört offer som samhället ibland faktiskt måste hjälpa till att ta hand om. Enligt rollen ska ju män klara sig själva, klara att försvara sig/slå ifrån, klara av att bita ihop och inte bry sig. Det tycker jag är förjävligt. Män måste få vara lika ledsna, sårade, rädda, panikslagna utåt som de är inåt.Jag ser ett jättestort problem med att man inte tar våldtagna eller misshandlade män på allvar, just för att de är män.

Ja, det gör det. Och därför behöver kvinnlighet analyseras så vi bygger upp förståelse för moralens väktare.

Upprepar en fråga du skrev: Och vad är det som ni anser att feminismen saboterar?
Vad händer från feministiskt håll nu när män börjar tala om sin könsrollsproblematik? Jag säger bara ”vita kränkta män”. Det är en härskarteknik för att säg ”håll käften och ta skitet som en man!”

Man socialt bestraffar alltså de män som här tar bladet från mun istället för att stödja männen i detta könsrollsnormbrott. Jag har skrivit mer om feminismen och män här.
Tillika så ska man ”rädda den stackars svaga kvinnan” och ta bort minsta ärtan som eventuellt kan finnas under madrassen(”osynliga strukturer”) som de ömtåliga prinsessor vi ”är”. Dvs man agerar precis enligt våra könsroller. Detta feministiska beteendet cementerar våra könsroller istället för att mjuka upp dem!

Detta blev långt och ändå har jag bara skrapat på ytan av allt jag hade velat säg. Könsrollsproblematik är, som jag ser det, en del av jämställdismen. Men först, innan vi kan göra något i denna sak, måste vi få bukt med situationen där (vita) män diskrimineras i lag och misandrin och få bort det stora jämställdhetshindret som stavas feminism.

Edit:
Vaknade med en tanke av att det här borde jag ha sagt, för att göra saken rättvisa så att säga. Ambjörnsson avslutar boken med att slingra sig inför frågan ”Är vi [medelklassens vita unga kvinnor] förtryckta?” Det bör hon få halv-kred för. Det hon borde gjort, anser jag, är att stå för att ”min forskning talar för att kvinnor är överordnade män”

Litteraturförteckning

Ambjörnsson, F. (2008). I en klass för sig. Stockholm: Ordfront förlag.

Björk, N. (2012). Under det rosa täcket – Om kvinnlighetens vara och feministiska strategier. Falun: Bonnier pocket.

Kommentarer till: "Könsrollsproblematik, en del av jämställdismen" (23)

 1. Mycket bra stuff i denna inlägg! Tack för detta 🙂

 2. Utmärkt, Ninni!

  Jag kan dela med mig av en liten färsk anekdot beträffande hur man tolkar situationen. I morse kunde jag betrakta en hantverkare som arbetade med att anlägga en damm. Han gick flera vändor bärandes en 20-liters hink full med sand. Jag drog mig då till minnes en kommentar av en kvinna (på vilken blogg minns jag inte, men tror det handlade om Ulf Brunnberg), som hade jobbat i byggbranschen ”och det var minsann inte så tunga lyft”. Jag som själv gjort en del husbyggen och renoveringar reagerade spontant med ett ”hmm… kan det möjligen ha varit så att just hon slapp de tunga lyften?”, just pga det dynamik du beskriver. Det intressanta är ju att ingen vågar säga emot, så hon lär få vila bekvämt i sin missupfattning.

 3. Ulf T

  Tack:)

  Jo. Det är ju det som är med normer… dom är svåra att se. När man uppmärksammat det och inser hur mycket männens(då män generellt inte bara i betydelsen ”min man”) ridderlighet underlättar och förgyller mitt liv som kvinna, så blir man tacksam. Innan dess så ser man inte allt man faktiskt slipper.

 4. @ Matias

  Tack själv:)

 5. […] [Könsrollsproblematik, en del av jämställdismen] […]

 6. Ursäkta språket, men djefligt bra skrivet!

 7. @ Kristian
  Tack:)

 8. Lysande! Som alltid.

 9. Tack, Elina. Kul att ”se” dig här. Gillar din humor. 🙂

 10. Ninni:

  ”Tillika så ska man “rädda den stackars svaga kvinnan” och ta bort minsta ärtan som eventuellt kan finnas under madrassen(“osynliga strukturer”) som de ömtåliga prinsessor vi “är”. Dvs man agerar precis enligt våra könsroller. Detta feministiska beteendet cementerar våra könsroller istället för att mjuka upp dem!”

  Precis. Och fast feminismen skulle ha rätt i att det könsliga är mycket ojämställdare för kvinnan, vilket den inte har, skulle feminismen ha slutfört sitt kvinnocentriska projekt till minsta lilla detalj och fixat minsta lilla orättvisa ”minsta ärtan som eventuellt kan finnas under madrassen” utan att ens BÖRJA bry sig om mäns belägenhet. Feminismen och kvinnor är bortskämda i sina krav att världen måste vara 100% rättvis för kvinnor för att vara jämställd fast världen är långtifrån rättvis för någon.

 11. @ Matias

  Absolut. Mycket nervärderande kvinnosyn att tro vi behöver curlas, att vi skulle vara så inkompetenta att vi inte kan själv bara spelreglerna är lika.

 12. Tung post, men viktig och ”matnyttig”…
  Du förklarar så mycket viktigt, tex ”att vara kvinna”. Allt är visst mer komplicerat än vad man tror…

 13. @ Hjalmar
  Tack:)

  Allt är visst mer komplicerat än vad man tror…

  Jo, det är så stora skillnader i det sociala spelet mellan ”vemus och mars” att det är svårt att förstå för män det här med omfattningen av den sociala bestraffningen man får, tillika ”vi kvinnor”. Det är ett reellt och verkligt hinder för kvinnor, nästan lika effektivt som en lag.
  Men man kommer ju inte tillrätta med problemet genom att anklaga och diskriminera män.

  Just därför tror kvinnor att män har likadant. Därför tror man att det finns en bastu-ryggdunkar-klubb för grabbar som man får inträde i pga könet man och det är därifrån man får för sig att män skulle premiera män.

  Det är detta som är huvudorsaken till att jag trivs bättre med manliga vänner. Där får jag vara individen Ninni ifred, man skiter fullständigt i om jag rakar benen eller att jag väljer bort sås på min tallrik trots jag ”inte behöver banta”, eller vad det nu än är. Det är så löjligt detaljstyrt… och jag mår inte bra av att vara någon annan än den jag är. Jag är för mycket individ och självständig.

 14. Sjukt bra skrivet! 🙂

 15. Jag har en skrivit en ganska provocerande artikel här:

  http://y4ser.wordpress.com/2012/09/19/man-som-ar-pussies-mojligor-att-kvinnor-blir-bitches/

  (man behöver läsa dess två metaartiklar)

  Jag skulle verkligen uppskatta feedback. Är jag helt jävla fel ute? Ligger det något i det jag skriver? Missar jag något?

 16. Ska kolla det, men jag har inte tid idag.
  Det är helg och jag ska fira att Pärs bok ligger på topplistan! Blir oxfile med klyftpotatis och sen en go’e rom på det. Funkar!:D

 17. Låter underbart!

  Man måste ladda batterierna också. Jag säger hella tiden till min fru att hon är för dålig på att göra sig själv glad 😀

 18. Du skriver så bra så det är löjligt. Måste nu följa din blogg löpande. Skriv mer!!!!

 19. […] Kvinnaochantifeminist: Könsrollsproblematiken Share this:FacebookTwitterGillaGillaBe the first to like this. Publicerat i Genus, JämställdhetTags: genusfolket, hanna gustafsson, hypoagency, jämställdism, ovita kränkta hen, vita kränkta män […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: