Just another WordPress.com site

(Svar till en tweet) Tänk på uttalanden från Myrdal m.fl. om att ”välfärdsstaten är ett nationellt projekt”. Till det lägger du att vi har tagit bort våra nationella gränser och har fri rörlighet inom EU samt en global värld med ökad rörlighet. Vad innebär denna förändring i rörlighet för välfärdsstatens överlevnad och hållbarhet?
Det är inte en fungerande konstruktion att ha en välfärdsstat där man mer eller mindre har svängdörrar till alla som sätter sin fot i landet.

Att välfärdsstat och fri invandring är oförenliga är inte min ”tes”. Det representerar konsensus inom nationalekonomi. Ekonomipristagare som sagt att fri invandring och välfärdsstat är oförenliga inkluderar Milton Friedman, Gunnar Myrdal, Friedrich Hayek, Paul Krugman, James Buchanan och Gary Becker. [Nationalekonom Tino Sanandaji]

SD är – i just denna frågan – gamla S, men förhåller sig till den verklighet vi lever i, i nutid. Det vill säga: för att kompensera för att tillgängligheten till Sverige med dess välfärdsstat tidigare begränsades av nationella gränser behöver medborgarskapslagen förstärkas så den blir mer likt andra länders. Men det har inget med etnicitet att göra, alls! Det är att förhålla sig till verkligheten för att inte i efterhand behöva stå på presskonferens och säga ”vi har varit naiva” när man kraschatlandat med landets hela befolkning – nya så väl som gamla – ombord i planet.

Man kan inte ha kakan och äta upp den. Antingen är man för ett öppet samhällssystem (så som det var för svenskar som emigrerade till USA). Då måste man först montera ner välfärdsstaten och det måste göras i en långsam takt så att medborgarna hinner ställa om eller så har man ett välfärdssystem med gränser. Allt annat är blott politisk naivitet och dömt att misslyckas.

Vi tror på att ett bra och tryggt samhälle är en välfärdsstat med en nationell gemenskap.

—-

Nu upplever jag att du försöker trixa bort bollen genom att ta in en massa andra sakfrågor. Vi är inte sossar, naturligtvis har vi egna åsikter i politiska sakfrågor. Vad gäller vinster i välfärd så är vi mer företagsvänligt parti än S, det är riktigt. Det står inte i motsatsförhållande till en välfärdsstat – tvärtom menar jag att en bra välfärd måste fungera i harmoni med företagsvärlden.

Men låt oss fokusera på det vi diskuterar nu: Svenskt medborgarskap och svensk identitet. Med få undantag (tex den särlagstiftning som våra samer har med bl.a. sameting) så ska naturligtvis alla medborgare ha samma rättigheter o skyldigheter. Där finns en del att göra, tex. skyddas inte alla medborgare av hets mot folkgrupp.

2. Fel. Men att tro att ett pytteland som Sverige kan vara en ”humanitär stormakt” är inget annat än storhetsvansinne. Vi ser idag resultatet av en vansinnig migrationspolitik och i våra förorter har detta varit synligt länge.
Och nej, SD definierar inte vem som har en svensk identitet. Det är något man känner själv. Jag är född i Sverige, jag är svensk medborgare, jag har svenska som modersmål, men jag har inte en svensk identitet och har heller inget intresse av att försöka skaffa mig det. Det är en privatsak. Och det är inget som inte är okej inom SD.

Jag antar att du fått denna felaktiga bild genom medias förvanskning av Söders budskap? Cattasbubbla (som inte är sverigedemokrat) har förklarat detta riktigt bra här.

Ge det tid och du kommer säkert förstå. :)
Tack för du tog dig tid. Trevlig helg!

Ännu ett tweetsvar

I vissa ämnen (matte och NO), har skillnaden varit liten och även pojkarna presterat något bättre.

Bittergubben har skrivit ett inlägg där du kan se ämne för ämne, mellan 1998-2010. Skillnaden beror delvis på betygsystemet, skillnaden ökade 1998 när man bytte från 1-5 till IG-MVG. Skillnaden har sjunkit något 2013, vilket var första årskullen 9:or som gick ut med det nya systemet A-F. Här har du ett inlägg om betygsystemets påverkan.

Jag kommer inom kort skriva om en rapport från 1974, där står:

As we have argued above, there are clear interactions between sex role and preferred pupil role such that girls easily accommodate to pupil role and boys do so only with difficulty”

[Lee, P. C. and Gropper, N. B. (1974) Sex-role culture and educatianal practice. Harvard Educational Review, s. 395]

Skolsystemet är dåligt anpassat för pojkarnas förutsättningar och det tråkiga är att man vet vad man borde göra, men pengar är viktigare än pojkar.

Pojkar, som grupp, behöver bland annat springa av sig sin överskottsenergi varje dag för att kunna koncentrera sig. Bunkefloprojektet, där man hade daglig idrott, tog bort hela betygsgapet:

  • 96 % av eleverna i gruppen med daglig idrott jämfört med 89 % i kontrollgruppen klarade grundskolans mål och uppnådde behörighet för gymnasieskolan. Det är framför allt pojkarnas resultat med 96 % respektive 83 % som ligger bakom detta resultat.
  • Pojkarna i gruppen med daglig idrott hade dessutom signifikant bättre betyg i svenska, engelska, matematik samt idrott och hälsa jämfört kontrollgruppen. Det förelåg inte längre en skillnad mellan pojkar och flickor, jämfört kontrollgrupp där flickor hade bättre betyg än pojkar.
    [källa]

Man har även underminerat lärarnas ställning som auktoriteter och förändrat pedagogiken, disciplin och katederundervisning är bättre för livliga barn, vanligen pojkar. Dessutom kommer barnen tidigare in i ”pupil role” då stort alla barn idag går i vår ”pedagogiska förskola”, låg ålder där de är än mindre mogna för det. Pojkar trivs sämre redan förskolan, vilket riskerar att ge dem en negativ inställning till skolan från början.

Tillsammans medför detta att det som var dåligt fungerande för pojkar från början har blivit sämre.

 

 

Kriminologiprofessorn Leif GW Persson [2:39]:

Om vi nu tittar på sånt här politiskt våld, så är det faktiskt lika vanligt på yttersta vänsterkanten som på yttersta högerkanten om vi räknar antalet händelser. Så det kanske inte är vädersträcken som man ska bekymra sig om för primärt. […] Och det får vi inte glömma bort.

Så svaret på frågan ”Vad är det jag försöker ”sopa bort”?” är: Den halvan av det politiska våldet som vänsterextremister står för.

Redan innan jag såg GW Persson så skrev jag följande tweets:

För mig är det självklart att fördöma politisk våld, hot och trakasserier. Och det spelar mig ingen roll vem som står för dessa kriminella handlingar, ej heller vem som drabbas. Handlingarna är vidriga och ska fördömas. Ni passar på att utnyttja en avskyvärd och tragisk situation till att vinna billiga politiska poäng genom guilt by association. (tex. härhär och här) Det är så osmakligt beteende att jag saknar ord.

Syftet med denna vanligt förekommande metod, guilt by association – att försöka tysta åsiktsmotståndare genom obehaget det är att associeras med vidrigheter man inte står bakom –  är dock för genomskinligt för att det ska fungera.

Vi är här för att stanna.
Vi är här för att segra.
Get used to it!

Svar på ett twitt

Jag skrev ett svar på ett tweets som blev för långt, så jag pubbar det här:

Visst är det så, det var en nazistisk demonstration och de var där som nazister. Det är möjligt att någon av dem har gemensamma åsikter i jämställdhetsfrågan som jag har, vad vet jag? Eller i någon annan politisk fråga. Deras våld är nazistiskt våld och det har inget med antifeminism att göra.

Det här beteendet som Dickner visar här, är mycket vanligt, tyvärr. Det kallas guilt by association och är en metod som används för att försöka tysta motståndare. Det främjar inte debatten, det främjar inte jämställdheten, tvärtom. Det skapar ilska att koppla ihop människor med saker de inte står bakom.

Vi måste kunna diskutera i sakfrågor och lyssna på varandras argument, undersöka varandras stöd för argumentet. Lyssna till politiska resonemang och visa tillbehörig respekt för varandras olika jämställdhetspolitiska åsikter.

Om du vill är du välkommen till Genusdebatten.se, där jag förklarar och underbygger mina åsikter, både de som hör till jämställdism och mina antifeministiska teorier och förklaringsmodeller.

Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

Jag upptäckte idag att jag missat några fler lektioner än jag trodde..

Tydligen ska man även puscha upp rumpan. Jag dog nästan av garv när jag hittade den på nätet.

Är det på allvar att kvinnor köper sånt? Det kan ju inte vara vidare bekvämt?

Jag må ha missat många lektioner i den kvinnliga könssocialiseringsskolan, men jag fixade min gamla stereo idag. De ni!

Sån här vacker stereo har jag och nu lever den igen:D

BeoCenter 9000

BeoCenter 9000

Om någon, mot förmodan, inte noterat det, så vill jag meddela att jag har  flyttat mitt skrivande. Därför ligger bloggen min i träda.

Välkomna till Genusdebatten.se!

GenusdebattenBild

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 34 andra följare