Just another WordPress.com site

Del 3; Könet sitter i hjärnan?

Inledning

Studier av hjärnan under fosterstadiet visar att de könsskillnader som finns i hjärnan redan börjar uppstå i fosterstadiet.  I en studie visas att könsskillnader föreligger vad gäller region 1(vilket ungefär motsvarar prefrontala cortex) och region 5 (vilket innefattar…[1]

Om ni förväntat er den typen av information i denna del, så kommer jag göra er besvikna. Jag har inte för avsikt att skriva en doktorsavhandling om  könsskillnader i hjärnan och hormonsystem.

Mitt syfte är att visa på

 1. att det finns skillnader i hjärnstruktur som, åtminstone delvis, är medfödda som gör att vi med gott samvete kan tala om ”det inre biologiska könet”(hjärna och hormonsystem).
 2. vad forskning visat när ”det inre biologiska könet” och ”det yttre biologiska könet”(kroppsliga attribut och därmed även könssocialiseringen/social konstruktion), av olika orsaker, inte är samstämmiga.

Jag har som mål att göra detta på enkel svenska helt utan facktermer och med hjälp av liknelser, så att alla, oavsett bakgrundskunskap och intresse, kan förstå vad det är jag förmedlar. Den som letar fel och saknar ”vetenskaplig korrekthet” hänvisar jag vänligt men bestämt till de forskningsrapporter och studier som jag baserar denna text på.[2]

1. Det inre biologiska könet

Det finns idag tillräcklig kunskap för att kunna säga ”könet sitter i hjärnan” eller säga ”det finns en manlig resp. en kvinnlig hjärna”. Det ena är inte bättre än det andra, det är just bara olika. Och det handlar om strukturella skillnader i uppbyggnad. Tillsammans med hormonella könsskillnader, vilket också har avgörande betydelse för vårt genus, så föredrar jag att tala om ”inre biologiskt  kön

Hur ska detta förstås? Lättast är att jämföra med en liknelse med längd.
I Sverige är medellängden i nutid för män 1,80 m och för kvinnor 1,65 m.
Den individuella längden beror på faktorer som gener och näringsriktig kost (dvs. arv och miljö). Majoriteten kvinnor resp. män ligger runt sitt köns medellängd.

Majoriteten män kommer på liknande sätt som längd ha ett ”inre biologiskt kön” som ligger runt något form av medel för ”inre biologiskt manligt kön” och majoriteten kvinnor kommer ha ett ”inre biologiskt  kön” som ligger runt något form av medel för ”inre biologiskt  kvinnligt kön”.

Jag vill bemöta den kritik jag fått från feministisk håll när jag debatterat med dessa.

Kritik 1: Skillnaderna inom könen är större än skillnaderna mellan könen.
I vissa skillnader är det helt sant i andra skillnader en direkt lögn(eller okunskap), men vad betyder det? Gör den kritiken någon som helst skillnad i sak?
Låt oss återgå till liknelsen med medellängd.

Den längsta man jag mött var 2,14 m, den kortaste är min egen bror 1,64 m. Mellan dessa båda män skiljer det 0,5 m.
Kvinnor känner jag av en längd mellan 1,48 m och en som är 1,82 m, skillnad mellan dessa kvinnor 0,34 m

”Snittlängdsskillnaden” mellan män(1,80 m) och kvinnor (1,65)=0,15 m

Skillnaden är alltså större inom könen än mellan könen i längd också. Förtar det det faktum att majoriteten män är runt 1,80 och majoriteten kvinnor är runt 1,65? Nej, just det, vi har för båda kön vad man kallar en karaktäristisk medellängd.

Precis identiskt med hur det förhåller sig med det inre biologiska könet.

Kritik 2: Likheterna är större än skillnaderna.
Det är helt sant, naturligtvis. Det är direkt jämförbart med allt annat som skiljer en man och en kvinna. Vi har tex. följande stora likheter i ansiktet: två ögon, en näsa, en mun, ett par ögonbryn, en haka osv. Likväl kan man i nästan alla fall bara på en bild av ansiktet avgöra om det är en man eller en kvinna pga. de små skillnaderna.

Åter igen; Precis identiskt med hur det förhåller sig med det inre biologiska könet.

2. Individer med olika inre och yttre biologisk kön

Det jag pratade om i förra stycket är att det finns en skillnad. Det säger inte mer än så. Det intressanta är att finna svar på ”vilken betydelse har vårt inre biologiska kön för en individs personlighet?”
(Det är alltså här jag gör ett selektivt urval av forskning, som jag talade om i del 1. Jag väljer att lyfta fram forskning som besvarar ovanstående frågeställning, men inte forskning som visar tex. var skillnader i hjärnans struktur påvisats eller vad som gör att skillnader uppstår eller när de uppstår. Bedöm själv om du tycker denna selektivitet är försvarbar.)

Flickor med CHA(congenital adrenal hyperplasia)

CHA är en sjukdom som medför att individen har förhöjda nivåer av testosteron(manligt könshormon). För flickor med CHA innebär det att de har ett inre biologiska kön som närmar sig ett manligt sådant. Dessa flickor (och pojkar med samma sjukdom) testades med hjälp av lekkort, vilka lekar och vilka lekkamrater de föredrog (som referenspunkter användes  opåverkade/friska flickor resp. pojkar).

Trots att dessa flickor växer upp i en värld som försöker forma dom till just flickor (genus-social konstruktion), så påverkas dom av testosteron till att tydligt närma sig pojkarnas lekval.  (Pasterski, 2011)

Behandling med manligt könshormon mot tidigt missfall

Under en period behandlades kvinnor som riskerade tidigt missfall med manligt könshormon. Detta avbröts då flickor som föddes av dessa mödrar visade sig bli

”ovanligt ’besvärliga’ och uppvisade maskulina tendenser”[min kursivering] (Ekman, 2005 , s. 86)

Citatet ovan visar att detta manliga könshormon påverkat fostret så att flickorna erhållit ett inre biologiskt kön som gör att de ”uppvisar maskulina tendenser”.

Transsexuella
Hos transsexuella (male-to-female) har man funnit att delar av hjärnan är av ”kvinnotyp” som man inte har lyckats förklaras på något annat sätt än just som medfött. Det är ”egenheter” som man endast hittat hos dessa transsexuella och biologiskt födda kvinnor (dvs. ej hos biologiskt födda icke-transsexuella män)

Och detta oavsett medicinsk eller hormonell behandling resp. oavsett sexuell läggning. (Zhou, 1995 och 2000)

Hanna(transsexuell, male-to-female) lämnar sitt bidrag till detta blogginlägg:

”…inte förens jag började leva som tjej som jag insåg hur mycket bättre jag kunde må och att det var detta som varit fel hela tiden.”

Sammanfattning

Det finns alltså biologiska skillnader som medför att kvinnor och män gör lite olika val i livet.  Feministiska mantran som ”dold könsmaktordning”  och ”härskartekniker” är alltså bara en social konstruktion ursprungligen skapad för att förklara det man inte förstod (eller vill förstå); att biologin är av avgörande betydelse.

Genus = social konstruktion är alltså felaktig ekvation.

Den rätta ekvationen är
Genus=Inre biologiskt kön(hjärna & hormoner) + social konstruktion.

Forskningen visar att den helt avgörande faktorn är individens inre biologiska kön. Det är därför vi har individer som trots de växt upp med könssocialisering tillhörande det yttre kön individen fötts med väljer att utföra en könskorrigering(könsbyte) till det andra könet.

Vi kan inte förvänta oss jämlikhet. Vi ska inte ens sträva efter det eftersom vi som grupper, av biologiska orsaker, kommer göra lite olika val. Alla är vi individer och, liksom Hanna, har vi rätt att må bättre.

Vi jämställdister vill sträva efter jämställdhet och motarbeta könsrollers tvingande effekt.
[1] de Lacoste MC, Horvath DS, Woodward DJ. Possible sex differences in the developing human fetal brain. (1991) J Clin Exp Neuropsychol 13 831–46

[2] Eftersom jag inte ämnar skriva en doktorsavhandling så behandlar jag även fotnoter vådligt.;D Den som är kritiskt tvivlande, nyfiken eller bara, som jag själv, allmänt vetgirig kan med fördel börja med att titta i boken ”Stress” av Rolf Ekman m.fl., andra upplagan kap. 6 .
Tillhörande boken finns en referenslista, där referenserna är sorterade efter kapitel. Jag tror jag har läst allt bakom kap 6(men jag kan ha råkat missa någon) och hel del av det bakom de andra kapitlen i boken.
Därefter har jag sökt på forskarnas namn, för att se vad som mer finns. Det är en helt fantastisk kunskapsvärld för den som är intresserad. Jag rekommenderar varmt ”en fri vandring i den världen”.

Ekman, R. (. (2005 ). Stress : individen, samhället, organisationen, molekylerna, andra utgåvan. Stockholm: Liber AB.

Pasterski, G. B. (2011). Prenatal hormones and childhood sex segregation: Playmate and play style preferences in girls with congenital adrenal hyperplasia.

Zhou, J. N.  et.al.(1995). A sex difference in the human brain and its relation to transsexuality.

Zhou, J. N.  et.al.(2000). Male-to-Female Transsexuals Have Female Neuron Numbers in a Limbic Nucleus

Kommentarer till: "Feministisk ideologi kontra vetenskap, del 3(5)." (29)

 1. Dokumentärer och andra levnadsberättelser som handlar om det inre könet har alltid fascinerat mig. Människor som föds med fel kön på utsidan är nog några av de största kämpar som finns.

  Visst är det helt uppåt väggarna hur man pratar om att kön bara är en social konstruktion. Att manligt och kvinnligt enbart är något som vi själva har hittat på. Ens identitet är det som styr ens handlande. De yttre faktorerna ger bara olika val och möjligheter. Vi kanske kan styra det sistnämnda genom att uttöka eller begränsa dess innehåll, men våra val kommer fortfarande bero på vem vi är.

 2. Genusvetare verkar ha svårt med fyra saker:

  -Ja, biologin sätter en yttre gräns för var individen kan hamna. De gränserna är både individuella och uppvisar skillnader könsvis. Och även om de är vida är de inte oändliga. Alla kan inte bli professorer, hur bra lärare de än får. Alla kan inte bli rörmokare eller sjuksköterska heller.

  -Bara för att gruppmedel säger en viss sak, säger det inget om individ. Nej, vi som visar den biologiska faktorn anser inte att en var individ är fördestinerad till ett visst sätt.

  -Just skillnaden är något bra. Om vi tar barnskötsel så tenderar kvinnor att vara mer omsorgsfulla. Ganska naturligt eftersom hon bidragit med störst risk. Män är annorlunda i sin fostran av barnen. Mer vilda lekar, blåmärken och strapatser. Mindre, men inte obefintligt, gullande. Faktum är att för att bli en hel individ behövs olika influenser. Vi män ska inte göra om oss till kvinnliga föräldrar eller tvärt om. Men som individuell förälder/pedagog kan man givetvis göra olika. En kvinna kan givetvis också spela bandy med barnen och en man kan baka. Själv klättrar jag både i berg och syr gardiner med mina barn av båda kön, på mitt sätt.

  -Könsroll och könsidentitet är inte samma sak. Att som på vissa genusdagis vägra prata kön och titulerar varandra ”hen” är barnmisshandel. Det är viktigt för barn i förskoleåldern med en könsidentitet. Jag är en kille och när jag blir stor blir jag (kanske) pappa och motsvarande för tjejer. Däremot ska man vara öppen för att barn kan ha olika könsidentitet än deras kön, och inte placeras i fack utifrån kön. Och man kan jobba med vad det innebär att vara ett visst kön, att man kan definiera sig själv, utan att förvägra barnen en könsidentitet.

 3. Ens identitet är det som styr ens handlande. De yttre faktorerna ger bara olika val och möjligheter. Vi kanske kan styra det sistnämnda genom att uttöka eller begränsa dess innehåll, men våra val kommer fortfarande bero på vem vi är.

  Precis. Det är fascinerande. Men nu går du handlingarna i förväg.;)
  Nästa del som jag håller på att skriva handlar just om att utöka eller begränsa könsrollers innehåll:)

 4. Om vi tar barnskötsel så tenderar kvinnor att vara mer omsorgsfulla. Ganska naturligt eftersom hon bidragit med störst risk. Män är annorlunda i sin fostran av barnen. Mer vilda lekar, blåmärken och strapatser.

  Som grupper är det lite grovt så(Jag vet att du menade det, men i vår tid tål det förtydligas. Annars kommer det misstolkas som att jämställdister vill ”kedja kvinnor vid spisen”.)

  Jag ser det som en naturlig del av evolutionen. Vi levde i ett historiskt perspektiv nyss som grott-folk. Utan dagens preventivmedel var kvinnor gravida eller ammande ”på löpande band” en stor del av sitt liv. Därför främjade det artens överlevnad om kvinnan samtidigt som hon var ”bunden av barn”, tog hand om sjuka och gamla (dvs omsorg) medan mannen jagade för födan.

  Att som på vissa genusdagis vägra prata kön och titulerar varandra ”hen” är barnmisshandel.
  Absolut! Barnen har inte vår förförståelse könens sociala konstruktion. En av flickorna i min dagisgrupp(jag är ideellt på en förskola några timmar i veckan för att jag mentalt klarar att vara sjuk på heltid) är mycket ”pojkig”. Så länge ingen sätter upp hinder för henne(hinder upplever jag inte alls på den förskolan) så kommer hon utvecklas till den individ hon fötts till. Det är begränsningar man lägger in som är fel inte kön i sig.

 5. Min dotter har alltid varit lite ”pojkig”, lekt med pojkar sedan hon var två. Hade en rosa nuttinuttperiod, men den gick över fort. Vi tog dykcert i sommar, eftersom hon vill bli dykare. Visst har hon också tjejkompisar. Hos mig får hon både laga mat och punka på cykeln. Att bli hel. Vad hennes livsval beror på är svårt att veta. Kanske en genetisk faktor när hon tidigt valde ”pojkiga” lekar, mamman är inte så pimpinett heller, och sedan givetvis en förväntan i miljön att hjälpa till med det mesta. Givetvis stöttar jag henne i sitt val att välja ett ”manligt yrke”.

  Disclamer: Som jämställdist skulle jag stödja min dotters val även om hon ville bli modedesigner eller annat ”kvinnligt yrke”. Jämställdhet handlar inte om att byta könsroller eller styra in barnen i nya fack. Det handlar om att inte begränsa åt något håll eller att sätta ”manliga” val finare än ”kvinnliga”. Min son gillar tekniklego vilket uppmuntras för att det är kreativt. Han får också baka och vika tvätt. Skulle han så småningom vilja bli sminkör eller liknande är det också ok. Bara han blir nöjd med sina val.

  DET är jämställdhet! Något för läsande feminister med genusnojor att tänka på.

 6. Emellerid har intet visats biologiska skillnader hos kön vad gäller kunskap om teknik. Detta saknas i debatten. En saklig och givetvis icke snedvriden bild av biologins kraft görs med hänvisning till fakta om det inre könets existens men även om avsaknad av dess existens. Då det inre könet inte är komplett men verkar vara så i jämställdisters syn på ett idealsamhälle funderar jag om er ideologi kommer att kollidera med verkligheten då den rymmer många vråer och spänner inom ett stort område, vet vi ens om kunskapens ramar kan bestämmas i utgångspunkt i människans hjärna? Är detta biologiskt bevisat? Jag såg en lite pojk leka med en docka i en barnvagn på bvc, hans ögon lyste så som endast barns ögon gör. Extremism åt vilket håll som helst, kan det förankras i verkligheten? Extremism för att tydliggöra annan extremism? nja skulle jag säga. En brist i saklig argumentation träffar mer rätt.

 7. ”Jag såg en lite pojk leka med en docka i en barnvagn på bvc, hans ögon lyste så som endast barns ögon gör.”

  Visst är barnen fina, när ögonen lyser så:)

  Jag är inte här för att övertyga någon som missförstår jämställdismen med flit. Jag är här för att visa vad som fick mig att gå från att vara en övertygad feminist till att idag ha en blogg som anti-feminist. Sen är det upp till läsaren att hantera informationen som den vill.

  Jämställdismen, till skillnad från nutidsfeminismen, handlar om att individer ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, så att denna pojken är fri att välja dockan om han så önskar men han ska vara lika fri att välja bort dockan och ändå vara betraktas som lika söt och go.

  Antingen så lyssnar du och försöker förstå, eller så låter du bli och försöker tillskriva oss åsikter som vi inte har. Det är ditt fria val.

 8. Jag kallades ”klas klättermus” på 6-års för jag alltid klättrade med pojkarna i träden och jag blev ingenjör. Precis som din dotter hade jag korta perioder med ”flickighet” annars var det sönderslagna jeans som gällde.
  Än idag har jag lättare att finna samhörighet i manliga sällskap. Bland kvinnor känner jag mig ofta utanför för att jag inte är speciellt intresserad av ”kvinnliga samtalsämne”.
  Så jag kan känna av hur mycket det här inre könet spelar roll.
  Kanske blir din dotter som jag? 🙂

  Och visst är det just det som är jämställdhet!

 9. Jag har lagt märke till dig på Genusnytt. Du har ett stundtals fanatiskt beteende. Får du betalt av Pär Ström för att sälja in honom?

  Sedan undrar jag om du tror att människor är dumma i huvudet? Du har nämligen en inställning när du talar om en gruppmänniskor som om de är mindre förstående. Nästan omänskliga. Varken livet eller människor går att gruppera i svart och vitt.

  Jag tror inte du kommer få många anhängare med den inställningen.

 10. Välkommen Lotta!:)

  Du har ett stundtals fanatiskt beteende.
  Jag brinner för alla människors lika värde och ja, jag brinner för det med en mycket intensiv glöd.
  Om det får dig att uppleva mig som fanatisk, så är det okej att du tycker så.

  Sedan undrar jag om du tror att människor är dumma i huvudet? Du har nämligen en inställning när du talar om en gruppmänniskor som om de är mindre förstående.
  Jag vet om att jag, när jag kritiserar feminismen, trampar jag på många människors ömma tår. Jag bryr mig om mina medmänniskors känslor, även feminister, och vill därför försöka vara övertydlig och saklig i min kritik av feminismen.
  Så nej, jag tror inte människor är dumma i huvudet, jag försöker vara övertydlig av hänsyn till mina medmänniskors känslor.

  Jag tror inte du kommer få många anhängare med den inställningen.
  Jag har aldrig strävat efter att vara poppis. Inte nu heller.
  Jag är bara jag, det får man tycka vad man vill om.

  Så, nu har vi använt en hel kommentar om mig. Personligen tycker jag ”samtalsämnet ninnitokan” är ointressant. Det viktiga är inte vem som säger eller om det sägs på ett sätt som tilltalar dig, det är vad som sägs. Eller hur?

  Nästa gång förväntar jag mig att din kommentar handlar om inlägget och sakfrågor.

 11. Hej!
  Funderade bara lite kring din mening:

  ”Genus = social konstruktion är alltså felaktig ekvation.

  Den rätta ekvationen är
  Genus=Inre biologiskt kön(hjärna & hormoner) + yttre biologiskt kön + social konstruktion.”

  Jag vet inte om det är konvention, men, jag har någon gång kommit i kontakt med följande definition:
  Genus = Den delen av könsidentiteten som är socialt betingad
  Kön = Den delen av könsidentiteten som är biologisk
  Dvs Genus är inte lika med kön.

  Jag tror att en hel del frustration i bloggar beror på att folk överlag inte har greppat det utan när de läser genus, så tror de att det är kön, och något som må vara sant för den socialt betingade biten av vår könsidentitet tolkas vara sant för även den biologiska biten och då landar vi ofta i ”DET FINNS INGA SKILLNADER PÅ MÄN OCH KVINNOR DIN JÄVEL!”.

  Personligen hoppas jag i alla fall på att det blir konvention eftersom alla då kan vara med på noterna om att det inte är bara det ena eller det andra. Dessutom skulle några hundra års forskning lätt kunna harmoniseras då det bara är en eufemism för nature versus nurture som har intresserat vetenskapsmän och kvinnor länge.

 12. Genus är ett relativt nytt begrepp och har därför olika betydelse för människor även inom genusvetenskap och feminism. Det är upp till oss människor att fylla begreppet med de betydelser vi anser gör sig bra och gynnar saken. Det tycker jag är en helt normal språkutveckling:)

  Jag är medveten om att vissa särar genus och biologiskt kön på det sätt du beskriver, andra räknar in något biologiskt. Det är därför jag är övertydlig vad jag menar och varför jag anser detta är ett nödvändigt sätt att definiera ordet genus.
  Det handlar just om det du skriver med versaler. Om vi särskiljer det så minskar vi chansen att faktiskt lära oss och utvecklas som samhälle. Om vi lägger allt inom samma begrepp, tvingas vi att ta ställning till fenomenet som en helhet. Och det är ju en helhet, eller hur?

  Det viktiga är inte hur man definierar saker utan att man är tydlig med sin definition och kan försvara denna. Ords betydelser är inget statiskt. Det är flytande och vi kan påverka det. Tänk på ordet ”man” tex. hur har betydelsen som ligger i ordet ”man” förändrats från 1800-talet till nutid?

  Jag gör på samma sätt med jämställdhet och jämlikhet. Det är eg. synonymer, där jämställdhet är ”jämlikhet mellan kön”. Jag kallar vår(jämställdister) syn för jämställdhet och feministers 50/50-tankar för jämlikhet.
  Poängen är att påvisa för läsaren att det finns en diskrepans mellan jämställdister och feminister och vad den diskrepansen består i. Det blir lättare om man faktiskt avsätter ord åt saken.
  Jag skulle rekommendera att vi jämställdister faktiskt förenar oss på såna här punkter, men känner att vi inte riktigt är där än…

  Det viktiga för mig är inte att vara korrekt i varje punkt, det viktiga är att mitt budskap förstås av den som vill förstå.
  Dom som inte vill kan vi inte göra mycket åt.:)

 13. Heja Ninni du är bra, läser din blogg och blir så glad!

 14. Åh, en poet som skriver en egen liten dikt till lilla mig?
  tack:)

 15. Det är klart att sakers mening dels långsamt kan skifta över tid, eller jättesnabbt i kontext.
  Men: (och det bär lite grann emot att använda nästföljande ord) Genusvetenskap och naturvetenskap är fantastiskt mycket enklare om folk enas om definitioner.
  Typ exemplet blir ju när man börjar gnabbas med exempelvis en uppenbarligen alldeles särskilt hängiven feminist om kön för att efter femton minuters ömsesidig irritation upptäcka att det bara är definitionen av ett ord som gör att vi är på kollisionskurs 🙂
  Men men, det var ingen kritik mot det du skrev, mer lite lätt lobbying och reflektion
  Men jag kanske är överkänslig.

 16. Men men, det var ingen kritik mot det du skrev, mer lite lätt lobbying och reflektion
  Men jag kanske är överkänslig.

  Om du är överkänslig, så är jag det också. Vi är helt ense i detta. Jag skrev:
  Jag skulle rekommendera att vi jämställdister faktiskt förenar oss på såna här punkter, men känner att vi inte riktigt är där än…
  Det var precis det du skriver som jag menar. Jag känner bara att vi har andra viktigare(i meningen akuta) saker först. 🙂
  Det jag finner mest akut är att försöka ta hand om dom fördomar som finns om jämställdismen. Trots det borde vara uppenbart att jämställdister är för jämställdhet, så går det folk helt förbi. Och för mig är det mål 1:)

 17. Jag tycker den här jämställdistiska retoriken ni kör med är så riktigt låg Oavsett hur många gånger Pär Ström får förklarat för sig att feminismen inte anser att kön endast är en social konstruktion så biter det liksom inte, och nu tycks du gå i samma bekväma fälla. Detta gör att hela ditt resonemang bygger på en lögn och tydligen en vilja att skapa en nidbild av feminister, istället för att diskutera konstruktivt.”De påstår att kön bara är en social konstruktion, de rabiata galningarna” ropar ni och kan sedan skriva inlägg om hur korkade feminister är, trots att ingen feminist tycker så. Det är rätt oärligt, inte sant? Visa gärna en feminist som helt bortser helt från biologiska skillnader innan du uttalar dig. Du får gärna subjektivt definiera ordet genus så det passar dina teser(även om det inte direkt är bra PR för dig själv), men tillskriv inte andra rörelser saker de inte tycker. Genus handlar om vad som formar det sociala könet, inte svårare än så. DIN definition av genus är inte intressant om den är felaktig. Du borde läsa på om genus och genuspedagogik om du ska inte vill sälla dig till raden av jämställdister som tror man uppnår jämställdhet och löser mäns problem genom att sprida lögner om feminism. Jag rekommenderar att du läser det här inlägget, om du vill veta vad feminister faktiskt tycker och står för

  http://www.hannafriden.com/politik-samhalle/feminism-politik-samhalle/vad-ar-egentligen-genuspedagogik-och-varfor-ar-sa-manga-emot-det/

  Fast du, försök att inte göra personliga påhopp på Hanna i kommentarsfältet, det brukar vara svårt för Genusnyttfans att låta bli det uppenbarligen. Mången har blivit blockad.

 18. Per:
  Du har sett mig skriva ”goda feminister”, du har sett mig skriva ”mina vänner feminister”, Du har sett att jag skiljer på radikal och queer.
  Feminister finns av alla sorter, ja och många lägger in även biologiska aspekter åtminstone på ett teoretiskt plan.

  Men likväl har jag inte sett en enda feminist som helt och hållet vägrar ställa sig bakom kvoteringar, som inte talar om ”dold könsdiskriminering”. Det är det jag vänder mig mot. Därför att då, hur mycket man än teoretiskt lägger in biologin, agerar man på ett sätt som inte visar det inre biologiska könet den vikt det faktiskt har.

  Dessutom så när dessa väljer stå under flaggan ”feminism”, så står man under samma flagga som radikalfeminister. Folket ”därute” kan inte skilja på budskap från den ena och den andra grenen av feminismen. Det gör att det samlade budskapet som samhället nås av, som folk(tex.dagispersonal) agerar efter och tror på är en helhet av allt som sägs under denna flagga.
  Det är som all annan politik, socialdemokrater är också oense i sakfråger, men utåt är dom ett parti och måste stå för helheten även om man kan ta avstånd från vissa sakfrågor.

  Jag är alltså fd feminist, jag kommer från dina läger. Se på Jonnas otroligt galanta omvändning här: http://genusnytt.wordpress.com/2011/10/07/insandare-kvinnor-far-genvagar-i-akademin/#comment-76858

  Jag respekterar att du är feminist. Jag är det inte.
  Jag kommer fortsätta visa på varför jag inte är det oavsett vad du tycker om det. Jag lämnar det fritt för mina läsare att begrunda vad jag säger, gräva hur mycket dom vill i saker som jag påstår, jämföra det med feminismen(som helhet och i delar). Jag litar på att mina läsare kan tänka själv och bilda sig den åsikt som är rätt för dom.
  Och ja, jag är helt säker på att feminismen kommer att ersättas av jämställdismen för att folk kommer, med tiden, se det vi ser.

  Du vill inte lyssna, du vill inte försöka se vad det är vi försöker förmedla. Det är helt okej, det är ett fritt val.
  Men det gör dig till slöseri på min tid och detta är därför sista gången jag kommer besvara dig oavsett om det är här eller på genusnytt.

 19. Både ”Jonna” och Du är riktigt stora bluffar!

  Människor är verkligen korkade som inte ser igenom er bägge. Du påminner mer och mer om en inhyrd sektledare.

  Det krävs mycket låg intelligens för att köpa ert koncept.

 20. Som jag sa förra svaret till dig, så är det inte mig vi ska debattera utan sakfrågorna.

  Jag vill se dina argument i sakfrågan jag lyfter upp. Jag ska ge dig ett ex. hur det skulle kunna gå till, så kanske det underlättar för dig.
  ”Jag tycker inte att forskningen om CHA-flickorna är användbar i denna fråga därför att…”

  Då skulle jag kunna
  1. argumentera mot: ”Jag tycker du har fel därför att..”
  eller
  2. Överväga om jag kan ha fel i mina åsikter. Då skulle jag tex. kunna säga: ”Du har en poäng, jag ska fundera på det du framför.”

  Det kräver viss intelligens av mina läsare, definitivt över nivån ”låg”. För då måste man faktiskt tänka till. Kanske gå till mina källor om man så önskar, läsa och förstå rapporten. Men jag litar på att mina medmänniskor är smarta nog för att klara av en debatt. Och jag tror att majoriteten människor kan visa andras åsikt respekt, även om man är oense.

  Så igen får du bakläxa, Lotta. Det är inte mig detta handlar om. Det är en debatt om vissa sakfrågor. Jag är oviktig.

  Om du inte har förmåga att skilja på sak och person, så respekterar jag även denna brist hos mina medmänniskor. Men jag kommer inte fortsättningsvis släppa fram dig om du bara diskuterar mig och den jag är. Du får allt diskutera sakfrågan.

 21. Jag tror inte riktigt på att sign Lotta är en feminist, hon är ute efter att ge ‘riktiga’ feminister dåligt rykte. ‘Bluffar’,’korkade’, ‘sektledare’, ‘låg intelligens´, invektiven haglar. Många feminister har hyfsat hög utbildning och brukar oftast använda sig av sitt eget fikonspråk men visst, det finns en del riktiga feminister som uttrycker sig lika vulgärt som Lotta och späckar sina kommentarer med pejorativ.

 22. Låta får vara vad hon vill, men endast hon utför sina handlingar. Det ska inte belastas nutidsfeminister som grupp.

 23. Nej du är inte viktigt. Egentligen. Men du blir viktig när du utlyser dig själv som talesperson för ”jämställdismen” som motvikt till feminism/feministisk teori och inte har grundkunskapen för att kunna diskutera detta.

  ”Men likväl har jag inte sett en enda feminist som helt och hållet vägrar ställa sig bakom kvoteringar, som inte talar om ”dold könsdiskriminering”. Det är det jag vänder mig mot. Därför att då, hur mycket man än teoretiskt lägger in biologin, agerar man på ett sätt som inte visar det inre biologiska könet den vikt det faktiskt har.”

  Att ”lägga in biologin”, hmm. Här lägger du ju själv in en värdering, utan grund. Som tidigare skribent yttrade, läs på och häpnas över att biologi är en grundläggade aspekt i mången femininistiska teoribildningar.

 24. Men du blir viktig när du utlyser dig själv som talesperson för ”jämställdismen” som motvikt till feminism/feministisk teori och inte har grundkunskapen för att kunna diskutera detta.

  Jag utlyser mig inte till något, jag framför mina åsikter och jag försöker underbygga dessa. Jag antar att du är för yttrande och åsiktsfrihet? Eller endast folk som tillber feministisk ideologi får uttala sina åsikter?

  Jag har gett dig två svar. Om du hade kommit med minsta argument, utöver ”jag har rätt, du har fel. Det vet jag för jag har läst genusvetenskap” så hade vi kunnat debattera och diskutera.

  Jag kommer naturligtvis släppa fram dig, men jag kommer inte svara mer om du inte för fram argument och visar på varför jag har fel och du har rätt. Jag är nämligen öppen för att byta åsikt om du ger mig orsak(då faktabaserad sådan som jag kan granska själv). Men inte bara för att du säger så.

  Jag rekommenderar dig att se den norska dokumentären hjarnvaske. Du finner serien här(via pelle Billings blogg)

  Jag välkomnar en liknande av vår svenska motsvarighet.

 25. ”Jag antar att du är för yttrande och åsiktsfrihet? Eller endast folk som tillber feministisk ideologi får uttala sina åsikter?”
  Åh! Den gamla godingen! 😀 Dravel. Förutsatt att ditt syfte inte är att föra en nätbaserad monolog får du ju förvänta dig mothugg av folk som inte delar din åsikt, precis som du inte delar feministernas. Kanske är det DU som är emot åsikts- och yttrandefrihet?!

  ”Om du hade kommit med minsta argument, utöver ‘jag har rätt, du har fel. Det vet jag för jag har läst genusvetenskap’ så hade vi kunnat debattera och diskutera.”
  Hur motiverar du användandet av cittationstecken när jag inte har skrivit så? Jag föreslog att du skulle läsa på om feministiska teorier istället för att hitta på egna definitioner av centrala begrepp.

  ”Jag kommer naturligtvis släppa fram dig, men jag kommer inte svara mer om du inte för fram argument och visar på varför jag har fel och du har rätt. Jag är nämligen öppen för att byta åsikt om du ger mig orsak(då faktabaserad sådan som jag kan granska själv). Men inte bara för att du säger så.”
  Du tycker att jag ska underbygga mina åsikter med fakta vilket du inte gör själv. Den som sare hon vare! När jag har kommit till del 5 i din serie inlägg har jag ännu inte funnit någon källa som rör det genusvetenskapliga området. Jag tycket att det är bra att ha ett kritiskt förhållningssätt men det är svårt att ta din kritik på allvar när du inte underbygger den med fakta. Om du inte börjar läsa på VAD det faktiskt är du kritiserar kommer detta aldrig bli något annat än en bitter blogg med besservisser-tendendenser som inte tas på allvar. Och personer som jag underhåller oss med att kritisera på våra raster, apropå det är min slut nu!

 26. Jag är hemmasjuk idag så jag läser gamla blogposter.

  Hela slutsatsen tyckte jag var väldigt underlig. Att gå från att påvisa att ”ja, biologiska skillnader finns absolut” (vilket ingen säger emot) till:

  ”Det finns alltså biologiska skillnader som medför att kvinnor och män gör lite olika val i livet. Feministiska mantran som “dold könsmaktordning” och “härskartekniker” är alltså bara en social konstruktion ursprungligen skapad för att förklara det man inte förstod (eller vill förstå); att biologin är av avgörande betydelse.”.

  Det saknades några steg i argumentationen.

 27. Hej asdf!
  Då får vi hoppas det blir mer fullständigt när jag är färdig med det jag planerar lägga fram:)

 28. Ninni, påminn mig om att be dig om att blogga mer om den där boken! Kapitel 7 har jag för mig att du skrev någonstans.

  Det jag skulle kommentera nu här var en sak.

  Det här med våra hjärnor. Alltså. Låt oss säga att det är socialt konstruerat att kvinnor tar hand om barn typ. Att vi är mer vårdande osv. Och tänk sen att det varit så jääävligt länge. Socialt konstruerat alltså. BORDE det inte ha övergått till att ha blivit lite biologiskt också i och med att det varit så – så länge? Alltså både djur, människor, allt, förändras ju i och med tiden. Hette det inte evolution?

 29. @ Mariel:

  Hela boken handlar om hur vi påverkas av stress(mental belastning). Kap. 7-10 handlar om barn, kap 6 om könsskillnader. Många av de rapporter jag läst finns i den boken och från det har jag nästlat mig vidare på det jag tyckte lät intressant:)

  Vår hjärnas evolution är en intressant sak. Innerst/nederst har man reptilhjärnan, med vad som kallas ”de fyra F:n”, födointag, flykt, försvar och fortplantning. Våra instinkter. Sen för varje evolutionssteg, så är det som lager på lager, på den gamla läggs ett nytt lager. Den ”sociala färdigheten” ligger i senare evolutionssteg, så honor var ”barnskötaren” (i de flesta arter, undantagen är få) före vi blev sociala varelser.
  Är det då könssocialisering eller är könssocialiseringen ett resultat av biologi? Hönan eller ägget?

  Det innebär inte nödvändigtvis att kvinnor är bättre på barn i ett modernt samhälle då vår programmering är anpassad för typ grottliv, men det är alls inte underligt ur ett evolutionsperspektiv att flickor oftare väljer leka med dockor och att kvinnor i större utsträckning väljer vårdyrken.

  Gunilla Ladberg skriver på ett kul och lättsamt sätt i boken ”Den mänskliga hjärnan – en upptäcksfärd”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: