Just another WordPress.com site

Svar till Nils Pettersson

Svaret tillhör kommentar du finner här

Ninni, jag undviker ingenting och jag har ju redan svarat på det i artikeln. Det är bara att läsa innantill.

Jag har läst den flera gånger utan att se svaren på mina frågor. Jag är väl korkad helt enkelt:P

Men nu ser jag dina svar, så låt oss ta oss an dom under två rubriker:

 Min första fråga löd: Vilket är det där “längsta strået” du anser att vanliga män drar på grund av att de har ett manligt könsorgan? Kan du ge exempel?

Du gav, vad jag kan se, två svar:

Var tredje kvinna får frågan på anställningsintervjun om de tänker skaffa barn.

Kvinnor som är föräldralediga (kvinnor tar ut 76,7 procent av föräldraförsäkringsdagarna) får oftast inte ta del av löneökningar under den tiden.

Detta handlar båda om att det i kvinnans könsroll som innehåller ett ”första förälder”. Kvinnor som är föräldrar jobbar mindre än män som är föräldrar. Undersökningar visar att det är så många kvinnor vill ha det. Undersökningar visar att även kvinnor som inte har barn väljer att prioritera annat i livet än karriär. Och det, att kvinnor jobbar mindre, medför att kvinnor i högre omfattning än män får en sådan fråga vid anställningsintervju.

Men ska man bedöma ”strukturer” och vem som drabbas värst(vilket du gör när du påstår männen drar längsta strået. Jag gillar inte denna tävling i lidande. Därför är jag jämställdist. Men för att visa varför jag anser du har fel så måste jag göra så här) så bör man rimligen ta en helhetsbild och bedöma såväl negativa som positiva sidor av en viss sak för respektive kön. Det görs sällan i detta feministiska samhälle, utan här ser man enbart till kvinnors nackdelar resp mäns fördelar. Du gör detsamma, anser jag, även om jag sett att du inte kallar dig feminist. Med en sådan enögdhet är det självklart att man får en bild att män skulle vara gynnade i vårt samhälle.

Vad har kvinnor för fördelar som hör till barn/reproduktion, där ”förste föräldern” bara är en punkt (som i sig medför både för- och nackdelar, främst fördelar)

* Jag kan som kvinna aldrig bli förälder mot min vilja och tvingas betala för ett barn jag inte ville ha.
* Jag kan som kvinna aldrig gå igenom den sorg det måste vara att någon aborterade bort på det barn jag önskade.
* Jag kan bli förälder utan att behöva krusa för någon. Vill jag inte ha en man är det lätt att fixa en graviditet genom ett ragg på puben och döpa fadern till ”fader okänd”
* Jag behöver aldrig fundera på om jag är förälder till barnet jag försörjer eller barnet jag misstänker mig vara far till men inte tillåts göra DNA-test för att avgöra
* Jag behöver inte få den andra förälderns tillstånd för att vara vårdnadshavare, det blir jag med automatik av föräldraskap så länge jag anses lämplig.
* Sannolikheten att jag blir tillrättavisad av barnets andra förälder för att denna anser att jag gör på ”fel” sätt med mitt barn är mycket låg, för som kvinna anses man vara den som ”kan det där med ungar”.

Behöver jag fortsätta? Jag har mer om du vill som visar att det ”längsta strået” i denna fråga hamnar hos kvinnan. Att det sen även innebär en och en annan nackdel(som dessa du tog upp), det håller jag med om. Men man måste ha en väldigt underlig syn på vad som är mest värdefullt i livet om man anser att pengar(ditt svar 2) och en fråga (ditt svar 1) vid anställningsintervju är så tunga nackdelar att de överträffar alla de gigantiska fördelar vi kvinnor har i frågor kring barnen/föräldraskap/reproduktion.
Dessutom så är det så att kvinnor som grupp är överordnade männen vad gäller makt i hemmet. Kvinnorna bestämmer inte sällan hur fördelningen av föräldradagar ska göras, och män ”gillar läget”, anser jag.

Så nej, jag delar absolut inte din uppfattning om att männen drar längsta strået i detta. Tvärtom, så är detta den fråga där jag anser att männen är som mest missgynnade av ”stukturer”(jag kallar det dock könsrollsproblematik och skriver en del om det tex på min blogg). Här anser jag att kvinnligt beteende och kvinnors överordning ställer till det vad gäller jämställdhet. Och det är något jag jobbar för att belysa. Kvinnor måste medvetengöras om sin överordnade makt vad gäller hem och barn för att kunna släppa den makten. Vi behöver också göra lagmässiga ändringar så att kvinnors överordnade makt inom reproduktionen minskar.

Har du någon mer punkt där du anser männen drar det längsta strået? 

Min nästa fråga (till följd av ditt “Men vi män borde inse faktum, det finns en samhällsstruktur som gynnar männen.”) löd; 
Hur förklarar du att samhällets lägsta skick mer eller mindre totalt domineras av män när samhällsstrukturerna gynnar männen?

Du svarar då:

 har lite svårt att tolka frågan, men om du med samhällets lägsta skick menar utslagna etc så har du säkert rätt att det är många män. Men det är inte så få kvinnor heller.

Med samhällets absolut lägsta skick menar jag tex. uteliggare och grabbarna på a-lagarbänken. Och nej, det är ytterst ovanligt med kvinnor där. Så frågan kvarstå obesvarad och upprepas. Så hur förklarar du att män dominerar bland tex uteliggare när strukturerna gynnar männen? Jag förväntar mig en förklaring.

Vad jag tänker på är att exempelvis arbetslivet (och då menar jag generellt för flertalet människor som är lyckliga nog att ha ett arbete) som det ser ut idag inte är särskilt föräldravänligt och det missgynnar flertalet kvinnor eftersom kvinnor i högre grad än män tar ansvar för barn och hem. (Läs familjelivs undersökning Sverigemamma 2011).

Här lägger du in en värdering ”karriär&pengar viktigare än familjeliv/livskvalite” där kvinnor har en nackdel ekonomiskt från arbetslivet. Jag säger kvinnor gynnas på männens bekostnad för vi har en makt över hem och barn, som vi ogärna släpper ifrån oss. För jag menar att privatlivet är det som gör livet värt att leva, även om yrket är roligt. Jag värderar alltså mitt privatliv högre och jag anser mig inte vara unik i detta.  Hur vi värderar privatliv kontra yrkesliv är naturligtvis olika, men jag kan lova att det är fett undantag att kvinnor tvingas till dessa val. Med val följer konsekvenser. Och jag litar på kvinnors förmåga att bedöma och ta ansvar för konsekvenser av sina val.

Sen är det möjligt att kvinnor och män av biologiska orsaker vill vara hemma olika mycket. Jag vet inte hur biologi spelar in på våra önskemål på gruppnivå i denna fråga. Således säger inte utfallet mig något om jämställdhetsläget, för jag vet inte vilket utfall som är ”det rätta”. Vet du vilket bidrag biologin har och hur det påverkar utfallet?
Det som kallas jämställdhetsparadoxen (att skillnader mellan könens val ökar ju friare individerna blir) menar jag är ett tecken på att biologiska faktorer är av avgörande betydelse för utfallet.

Många män tar fortfarande sig rätten att välja bort detta till förmån för karriären utan att tänka en sekund på vilka val kvinnan har.

Vilken otroligt taskig syn du har på gruppen män.
Jag har aldrig känt en man som inte har den största välvilja gentemot kvinnor generellt och i synnerhet sin partner. Du får gärna visa källa på att det är vanligt förekommande att män struntar i kvinnans situation.
Män generellt gör allt för mycket, anser jag, för att vara kvinnor tillags. Kvinnor väljer att gifta upp sig och det ligger ett krav på att vara huvudförsörjare på mannen från kvinnan. Därför ökar risken för en skiljsmässa om mannen blir arbetslös men inte det om kvinnan blir det. Mannens könsroll är att vara försörjaren. Kvinnor av idag är långt friare i sin könsroll än män är, vi kan välja. (Men ni uppskattar inte om kvinnor som grupp gör ”fel” val) Likväl belastar ni mannen, på detta vidriga sätt. Det är inte konstigt att män blir arga på dig när du har den synen på dina bröder.

Du skriver:

Jag menar också att det finns osynliga strukturer som handlar om ett synsätt som till exempel gör det ok för män att yttra sig om kvinnor sexistiskt. Det är ok för en man att göra påpekanden om en kvinnas utseende om han inte gillar det hon gör.

Hej! Jag bor i Sverige, var bor du?

Här, i Sverige alltså, blir det fullständigt ramaskri i samhället om man uttrycker sig sexistiskt(eller kritiskt) om kvinnor. Medan detsamma är helt okej om män.
Pär Ström var, i media, för ful för att ta med tång. Har du sett något så grovt om kvinnor/någon kvinna som inte mött gigantiskt motangrepp?
Prova googla på ”Hysén” och ”rumpa”. Skulle det där vara okej om Hysén hette Anna istället för Anton?

Sen har vi absolut könsbundna ”anfalls-metoder”, det beror på att våra könsroller är olika och man slår där man tror det gör ont. Jag har skrivit om detta med könsbundna ”anfallsmetoder”/könsbundna svordomar tex. här.

För att vara extraextra tydlig med dig och resten av alla rasande människor här: ALLA MÄN GÖR INTE SÅ OCH NEJ JAG ANSER INTE ATT MÄNNEN AV NATUREN ÄR VÅLDSBENÄGNA.

Spelar faktiskt ingen roll. Du påstår att ”strukturerna” är så. Dessa strukturer ni påstår er se, skulle ni inte se om inte dessa handlingar utfördes av en större grupp av män. För ”strukturer” kan inte göra några handlingar alls, strukturer utgörs av  ett mönster till följd av hur individerna i gruppen vanligen agerar. Om en större mängd rödhåriga cyklar så kan man se en ”rödhåriga-cyklar”-struktur. Cyklar vanligen inte rödhåriga kan man inte se någon ”rödhåriga-cyklar”-struktur . Så när ni påstår att ”Det finns strukturer.. ” så påstår i samtidigt att män ofta gör si eller så.
Tycker du det är vanligt att män gör så här som du påstår dig se strukturer? Tycker du det är accepterat av resten av samhället när någon man gör så? Vill du isf belägga detta på något sätt, tack?(tex som jag gjorde när jag rekommenderade dig att söka på hyséns rumpa. Svårare än så är det inte att belägga en struktur om den är verklig.)

Jag anser att du visar prov på en mycket taskig syn på män och manlighet. En syn jag inte belastar dig som individ för, den är ett resultat av vår samtid. Jag rekommenderar dig att jobba med den, för den stämmer då verkligen inte med hur övervägande majoriteten män är. Vi finns här att hjälpa dig i det arbetet om du så önskar.

PS. Vill du ha stöd för något av det jag ”bara påstår” här, tveka inte att fråga efter stöd och källor:) Trevlig helg på dig med!

Kommentarer till: "Svar till Nils Pettersson" (33)

 1. Mycket träffsäkert svar, Ninni.

 2. Ninni sa;
  * Jag kan som kvinna aldrig bli förälder mot min vilja och tvingas betala för ett barn jag inte ville ha.
  * Jag kan som kvinna aldrig gå igenom den sorg det måste vara att någon aborterade bort på det barn jag önskade.
  * Jag kan bli förläder undan att behöva krusa för någon. Vill jag inte ha en man är det lätt att fixa en graviditet genom ett ragg på puben och döpa fadern till ”fader okänd”
  * Jag behöver aldrig fundera på om jag är förälder till barnet jag försörjer eller barnet jag misstänker mig vara far till men inte tillåts göra DNA-test för att avgöra
  * Jag behöver inte få den andra förälderns tillstånd för att vara vårdnadshavare, det blir jag med automatik av föräldraskap så länge jag anses lämplig.
  * Sannolikheten att jag blir tillrättavisad av barnets andra förälder för att denna anser att jag gör på ”fel” sätt med mitt barn är mycket låg, för som kvinna anses man vara den som ”kan det där med ungar”.

  Suverän lista där Ninni som verkligen tydliggör det genom att du tar det från kvinnans perspektiv!

 3. Det är helt meningslöst att redovisa siffror för hur många kvinnor som ‘drabbas’ av något (om man nu anser att en fråga på en anställningsintervju är något negativt), om inte motsvarande siffra finns för männen.

 4. Gud vad du är bra, Ninni. Klockrent.

 5. Här dagens dos av Warren Farrell, från en intervju om ”The Myth of Male Power”:

  Warren: Yes. Had feminism focused on equality, its impact would have been more egalitarian and less politically successful. It would have had to emphasize women’s responsibilities such as risking sexual rejection and taking sexual initiatives.
  Tom: The kind of things men have to do all the time—risking rejection anytime they approach women.
  Warren: exactly. The types of things that turn men into the jerks because they do the initiating too quickly or not soon enough and they appear like a wimp. That type of responsibility.
  Tom: What other kinds of responsibilities?
  Warren: The kinds such as: women must not just pay for dinners by option, but by obligation as often as men pay; or women, you should expect yourself to marry down economically as often as you marry up economically; or women, choose careers that you like less to support the families more, so you can marry a man who is earning less so he can support your living. These things would be far more egalitarian.
  Tom: Because that would have emphasized the responsibilities as well as the options.
  Warren: Precisely. It would have emphasized responsibilities, not just rights. But by emphasizing responsibility many women would have backed off and the movement would have been less successful.
  Tom: If all these things were benefiting women, why did women become so angry at men?
  Warren: Because the women married to successful men started to want from these men things that they didn’t have, like time—time to love, time to come home early and pay attention to them, vulnerability—in order to become successful you can’t be too vulnerable. Sensitivity. Characteristics which if a man had these characteristics would have prevented him, as a rule, from being successful, and therefore would have prevented these women from marrying them.
  Tom: Sounds like a double-bind for men.
  Warren: For both sexes.

 6. Den där Nils Pettersson var en fjantig en.

 7. Nils skjöt ut sig från fortsatt debatt på sin egen blogg. Han har gjort sitt. Han har cherry-pickat några kommentarer skrivna i samma ton som hans egna Newsmill-artikel och ondgjort sig över dessa in absurdum, effektivt undvikit relevanta frågeställningar, och sen lagt ut några punkter, som han finner tunga, men som du (och flera andra) skulle kunna smula sönder på nolltid, som ”bevis” för sin tes.

  Extra roligt är ju hur han stoltserar på sin blogg om sin populära artikel på Newsmill, som förmodligen bara fått alla sina besökare via länkar från sveriges (wordpress? bloggspot?) mest besökta blogg. Verklighetsförankringen skiner med sin frånvaro.

  Hundra kramar till dig Ninni, för ditt engagemang för ALLA människors rätt.

  / (en ganska full) Björn

 8. Ninni!

  Mycket bra svarat. Just prioriteringen mellan privatliv och yrkesliv är nog käpphästen. Merparten av Sveriges alla vanliga kvinnor och män värderar säkert sitt privatliv betydligt högre än sitt yrkesliv. De flesta ser inte yrkeslivet som något annat än att tjäna pengar för att kunna överleva och unna sig lite i privatlivet. Det är ett fåtal (övremedelklassakademiker) som tycker att yrkesliv, karriär och statusjobb är det viktigaste som livet har att erbjuda. Av någon underlig (och ganska världsfrånvänd) anledning så verkar feminister som Nils Pettersson tro att alla människor tycker att yrkeslivet är mer värt och viktigare för folk än privatlivet.

 9. Jag ska svara dig framöver, men jobb och familj gör att det dröjer några dagar. Även om jag inte håller med dig så läste jag med stor nyfikenhet och tycker att du har några bra poänger. Mvh/Nils

 10. @ Nils Pettersson

  Jag rättade till din lilla miss med fel post. Antar att det var okej.

  Så är det, det är lugnt med det. Jag hoppas du kommer tillbaka, roligaste debatten är med folk som inte håller med. Då kan man vidga sina vyer.

  Du får ha det så bra så länge.

 11. Tja, det är väl glasklart att han tjänar pengar på att ha en unken manssyn. Om han inte haft det skulle han tycka något unket om något annat för att tjäna pengar på det i stället. Kapten Klänning typer undviker jag gärna!

 12. Har du belägg för att han tjänar pengar? Jag vill inte ha förtal på min blogg.
  Jag vet inte vem han är egentligen, jag kollar inte upp mina motdebattörer. För mig är det sak, inte person som gäller. Om du har belägg är det okej, annars åker kommentaren.

  Visst kan han vara av åsikten att han får ”vatten på m[s]in kvarn” och att ”invektiven och de personliga angreppen haglader” av din kommentar..(citaten hämtade här) Det är en helt legitim åsikt som han får ha för mig. Jag delar den inte.
  Och som argument i att jag inte delar hans åsikt så tittar honom milt i ögonen och upprepar mitt: ”Vad gjorde du först?” Och vad har de damer du så ridderligt försvarar i din artikel gjort för handlingar?(Tar man individer i försvar är man medskyldig för deras handlingar i sakfrågan.)

  Sorry, men inte ens mina barn på förskolan kommer undan hos mig när de gråtande kommer och påstår att ”hen var dum mot mig”. Inte ens de sockersöta flickorna. Man måste stå för sina egna agerande och våga se sig själv i spegeln. Barnen måste lära sig det, vuxna måste kunna det. Och jag anser du är skyldig oss alla en fet ursäkt, i synnerhet männen, för du ”slog” först!, Nils Pettersson.

 13. Ninni:
  Han är uppenbart en av de som står för Södertörns Lärcentra och de håller kurser som de tar betalt för http://www.s-larcentra.se/om/traffa-medarbetarna/.
  Gissningen är nog inte alltför långsökt att att han förmedlar samma saker under ”utbildningarna” som han gjorde i Newsmillartikeln. Varför skulle han förmedla andra saker i artikeln? Klart att han ville ha reklam för Lärcentrat och då tar man ju upp sånt som det handlar om. Säljer ”utbildningar”=tjänar pengar. Han vill ha mer jobb såklart för att motvera sin plats. Det är ju en hel industri som lever på på det han förmedlar för om man döljer det under namnet ”jämställdhetsarbete” så kommer man undan med vad som helst.

 14. Toklandet

  Tack. Belagd nog för att den ska få stå kvar.

 15. @Ninni

  Min fråga kvarstår till dig. Dvs vad vill du i detalj göra för att förändra så att reproduktionen, barn, relationer och sexet blir helt jämställt (med tanke på då att du tycker kvinnan har makten där)? Och så att kvinnor inte längre ses som vårdnadshavare nr1.

  Här finner jag också feminismen enormt motsägelsefullt. Feminismen klagar på allt ansvar som kvinnor får i egenskap av vårdnadshavare nr1. Men man vill inte kännas vid makten. Och feminismen kör hela tiden med resonemang som försvarar kvinnans makt. Som jag ser det kommer då kvinnans roll inte förändras, om man inte samtidigt ser makten och fördelar den lika. Ger män samma makt och ansvar alltså, så långt det bara är möjligt. Annars förändras inga värderingar, för folk är enormt medvetna om sånt här fundamenta. Man vet att det är kvinnan som bestämmer och därmed då också få ta huvudansvaret. Makt och ansvar går ju hand i hand, och som jag ser det, så motarbetar feminismen även kvinnors frigörelse från rollen som vårdnadshavare nr1. Snarare har ju feminismen pratat om att kvinnors ska kunna bli lyckliga, göra karriär, skaffa barn, m.m. utan problem och till och med utan en man. Mannen ska alltså inte vara i vägen för kvinnan. Men sen upptäcker många feminismen att det både är svårt att orka med dessa ”dubbla roller” liksom att man då igen skyller ifrån sig. Det blir då återigen mäns fel att kvinnor är s.k. dubbelarbetande, men vad kan män idag göra åt det? Män som grupp får skulden från feminismen utan att ha nån makt över detta.

  Hoppas du kan svara på min fråga, för jag finner frågan mycket intressant. 🙂

 16. Jag har lite mycket just nu, så jag har inte hunnit svara dig och de andra. Ni kommer få svar i veckan som kommer allihop:)

 17. Ninni

  Super!

  Ha en bra kväll! 🙂

  Själv ska jag gå på bio ikväll och se James Bond.
  Så blir man kanske inspirerad i sin manlighet. 😉

 18. Ninni:
  Jag kan förstå att min första kommentar ser lite konstig ut för sig själv bara. Men det har varit lite för många liknande ”debattörer” de senaste 10 åren som utnyttjar att jämställdhetsbegreppet är så luddigt för att till varje pris tjäna på det själv. Och hans artikel var ju inte direkt något under av saklighet utan härskarteknikerna flödade ganska friskt. Den kunde ju lika gärna vara skriven av Roks, det enda som saknades är uttrycket ”mäns våld” minst 25 gånger. Inte så roligt att bli förknippad med Kapten Klänning kanske, men vill man inte det så får man nog fundera lite på vad och hur man gör först för jag är nog inte den enda där liknande tankar dyker upp när man ser en artikel som hans. Siktar han på att bli hjälte hos Roks som klänningen var så kan han fortsätta på den inslagna vägen.

 19. Leifer: Det känns som att du borde anpassa dina mål så att de blir lite mer realistiska. För enda möjligheten att få reproduktion, barn, sex etc. helt jämställda är om människan blir enkönad. Så länge det enbart är det ena könet som står för morgonillamående, foglossningar, havandeskapsförgiftning, smärtsamma förlossningar, spruckna eller uppklippta underliv, förlossningsdepressioner, viktuppgång, tomma bröst, bristningar, amning, förlorad kondition och muskler etc så kommer det inte bli jämställt. Och med tanke på att vissa pappor inte längre ens tycker det är självklart att de ska kompensera mammorna för ovanstående genom att dra lite högre lass när det gäller försörjningen så kan ni ju totalt glömma att kvinnorna ska släppa ifrån sig att vara förste förälder. Men det är så typiskt för nutiden att allt som enbart kvinnor kan göra eller som det främst är kvinnor som gör värderas väldigt lågt. Och detta har vi alltså samtidigt som att männen skuldbeläggs för än det ena än det andra i samhället. Känns som att vi har skapat ett samhälle som är fiende till båda könen. Grattis Sverige.

 20. Anna: Kvinnor bör rimligtvis ta reda på riskerna med barnafödande innan de gör det medvetna valet att skaffa barn. Hur ansvarsfördelningen ser ut i en enskild familj bör vara upp till dem att reda ut. Generellt sett är det fortfarande männen som tar det största ansvaret för försörjningen, så jag finner din kommentar svår att förstå.

  Ett par konkreta åtgärder som kan göras är:

  1. Ge mannen rätt att avsäga sig ansvar. Med respekt för kvinnans kroppsliga integritet så kan inte mannen bestämma för eller emot abort. Han bör dock under den period då abort fortfarande är möjlig, ha rätt att motsätta sig graviditeten och avsäga sig framtida ekonomiskt ansvar. Om kvinnan väljer att fullfölja graviditeten så ska det vara på eget ansvar.

  2. Punkt 1 förutsätter att kvinnan är skyldig att meddela mannen om graviditeten i god tid. Om hon väntar till efter födseln så har hon förverkat sin rätt att kräva ansvar från mannen.

  3. Ge mannen rätt att ta på sig faderskapet (och bli vårdnadshavare) till sitt biologiska barn. Kvinnan kan idag kräva faderskapstest och tvinga mannen att ta på sig faderskapet, men kan samtidigt förvägra den biologiska fadern rätten att bli vårdnadshavare.

  4. Av punkt 3 följer att även mannen ska ha rätt att kräva faderskapstest om han misstänker sig vara biologisk fader till barnet. Idag kan han bara kräva ett test om kvinnan har pekat ut honom som fader och han vill bevisa att han INTE är det.

 21. @ Anna

  Så länge det enbart är det ena könet som står för morgonillamående, foglossningar, havandeskapsförgiftning, smärtsamma förlossningar, spruckna eller uppklippta underliv, förlossningsdepressioner, viktuppgång, tomma bröst, bristningar, amning, förlorad kondition och muskler etc så kommer det inte bli jämställt.
  Tänk att den perioden, graviditet och småbarnstiden var den lyckligast i mitt liv, so far. Och med tanke på ”mina systrars” reaktion inför min graviditet(tex. plötsligt var min mage allmän tillgång som man fick lov att klappa på) och samtalsämnen kvinnor mellan när jag var gravid så är jag då rakt inte ensam om att uppleva detta som en sak med för- och nackdelar, där fördelarna överväger med god marginal. Jag tyckte synd om min man som aldrig skulle få uppleva ”lycka av fjärilen i magen” (Ett otroligt rus av lycka när man första gången kände barnets rörelser) och den oxytocin-kick amningen var. Men visst är även amning både nackdel och fördel. Ajsom fan när barnet biter i såriga bröstvårtor eller mjölkstockning.
  Tillika var mitt livs största sorg att jag inte fick uppleva detta ”hemska” mer än en gång. Jag hade gärna varit gravid och ammat många gånger.
  (Jag kan avslöja för dig att orsaken att jag behövde gå igenom den sorgen var att jag blev avrådd att bli gravid igen av läkare pga att min graviditet innehöll en mycket hög dos av nackdelarna. Så nej, vi talar inte om en ”dans på rosor-graviditet”)

  Graviditet är för och nackdelar. Och ja, det ligger på kvinnan. Men det fina är att vi kan välja! Det går utmärkt att leva ett liv utan barn eller adoptera.
  Kan männen välja? Ska vi då verkligen beklaga oss över det ”hemska” att vi har valmöjlighet?

  Jag har sällan hört män beklaga sig över rollen som huvudförsörjare. Varför gör dom inte det? Män vill kvinnan de valts av, ska vara lycklig. Det är ganska gulligt tycker jag.
  Däremot hör jag ofta kvinnor beklaga sig över att män inte tar halva vår traditionella roll, på det sätt kvinnan bestämmer den rollen ska skötas.

  Jag kan hålla med dig om att Leifer är orealistisk. Men jag har lärt mig tolka honom filosofiskt. Och i en framtid, när vi har en extern livmoder tex., så blir mer av hans idag orealistiska filosofiska tankegångar realistiska.

  Rolf här ovan skriver bra punkter som är fullt möjliga att genomföra idag. Sen får i ju ”gilla läget” med att biologiska skillnader medför lite olika liv. Och det gör vi jämställdister, gillar läget alltså och dessutom accepterar vi individers val att lösa sitt privatliv på det sätt som passar dom.

  Känns som att vi har skapat ett samhälle som är fiende till båda könen. Grattis Sverige.

  Här är vi dock ense. Absolut. Väck med feministskitet nu!

 22. Ninni

  ”Jag kan hålla med dig om att Leifer är orealistisk. Men jag har lärt mig tolka honom filosofiskt. Och i en framtid, när vi har en extern livmoder tex., så blir mer av hans idag orealistiska filosofiska tankegångar realistiska.”

  Det vore som att säga att det vore orealistiskt att kvinnor skulle kunna få tillträde till männens alla domäner. Tycker du det Ninni?

  Jag argumenterar inte alls för konstgjord livmoder, utan tycker tvärtom vi ska fortsätta göra allt på det ”gamla vanliga sättet”. Däremot menar jag att vi ska sträva efter att göra reproduktionen jämställd, då båda (!) könen är vinnare på det. För är man emot det så tror man ju helt enkelt inte på jämställdhetsidén. Sen ser jag också att man kanske bör ha vetorätt för kvinnan vad gäller abort, men det hindrar inte att män/pappan får inflytande eller hur? Jag har också öppnat för ”kompensation”. Ex ge kvinnor mer makt på ett visst område, men kompensera då män på ett annat område. Så att totalen blir en slags balans, där båda könen är lika viktiga.

  Jag ska vidare tillägga att jag inte har nån absolut plan i detalj hur man ska få reproduktionen jämställd. Jag försöker sälja in idén om att båda könen är lika viktiga/oviktiga. Det handlar alltså lika mycket om manliga frigörelse som kvinnlig frigörelse. ex då att kvinnor satsa på karriär framför sina egna barn, dvs prioriterar jobbet mera än barnen om hon vill. Nåt som är enormt tabu i dag. En kvinna som inte ger 110% för sina barn, är en förrädare och en dålig människa. Detta tycker jag är förelegat. Men för att få frihet så måste man släppa makten. På samma sätt som män redan släppt sin makt inom sina domäner. Som jag ser det är det alltså kvinnor som hamnat på efterkälken nu i jämställdhet, i och med att man klamrar sig fast i sina gamla domäner och inte vågar släppa taget. Rädslan av vad man kan förlora har tagit överhand och man vågar inte tro på vad man kan vinna istället. Och detta genomsyrar även jämställdhetsarbetet idag i Sverige och västvärlden. Detta gör då att man måste ge kvinnor fördelar inom männens domäner, i ett försök att åstadkomma artificiell jämställdhet så att säga. För problemet är i grunden att kvinnor tvingas prioritera barnen, och prioriterar ner karriär. Jag tycker det är en jätteförlust i samhället och önskade kvinnor kunde vara med mera att t.ex. skapa framgångsrika exportföretag och att bidra mer till att betala skatt till svensk välfärd.

  Tror man att alla är vinnare om det blir jämställt på alla områden, så måste det alltså gälla även kvinnors traditionella domäner. Men där har man kört fast. Och där tycks feminismen ha gjort gemensam sak med ”patriarkatet”. Dvs grundsynen är att det är kvinnans jobb att ta hand om barn, kvinnan ses som vårdnadshavare nr1. Feminismen har alltså kört fast och förstår inte att man måste släppa makt för att slippa ifrån ansvar.

 23. @ Leifer

  Du skrev: Dvs vad vill du i detalj göra för att förändra så att reproduktionen, barn, relationer och sexet blir helt jämställt (min markering)

  Just det där lilla helt är det som gör att jag ibland upplever dig som en orealistisk filosofisk drömmare.(inte med en negativ ton.) Vi ska jobba för att det blir så jämställt(jämställt med den definition av ordet som är jämställdistisk, inte feminismens lika utfall-anti-jämställdhet) om möjligt, med dom biologiska begränsningar vi har.

  Så det kommer aldrig bli helt jämställt.

  Dvs vad vill du i detalj göra för att förändra så att reproduktionen, barn, relationer och sexet blir helt jämställt

  I praktiken innebär min syn att kvinnor inte får tillträde till en del ”manliga domäner”. Vi ska anställa den som är bäst utifrån vad uppdraget kräver. Jag skulle vilja se den kvinna som klarar vara ”bäst-i-test” av alla sökande oberoende av kön till en anställning som brandman tex. Skulle däremot en kvinna vara bäst, så ska hon ha jobbet.
  Och den dagen en man kan bli gravid eller amma, så är givetvis det okej 😉

  Rolf här ovan skriver lite om det jag menar måste göras för att få reproduktionen så jämställd som möjligt. Utöver det måste kvinnligt beteende analyseras, så att kvinnor blir medvetna om sitt maktövertag. För få personer är villiga att missbruka makt, i synnerhet inte när maktmissbruket drabbar den man håller av.

 24. Ninni

  Jag ser inte att du svarar på frågan, om du nu inte menar att vi ska fortsätta som förut. För det du säger låter för mig som du menar att allt är ok i reproduktionen, medan du tycker att man ska sluta positivt särbehandla kvinnor i produktionen.

  ”Och den dagen en man kan bli gravid eller amma, så är givetvis det okej”

  Det där säger feminister till mig också när jag tar upp detta vilket faktiskt känns som en härskarteknik (då män inte kan bli gravida, liksom att ett barn ändå består av lika delar pappa som mamma). Jag har aldrig sagt att män ska bli gravida. Dock kan möjligen män amma lika bra med flaska, för annars säger man ju att en kvinna som inte kan amma är en sämre kvinna. Men jag tycker det verkar visionslöst att prata om att män ska bli gravid. I ett patriarkat får män lika makt (eller mer) i reproduktionen, genom att kvinnor är beroende av män genom deras inkomst. Vad jag har förstått tidigare av dig vill du inte sänka skatter, du vill alltså ha kvar den transferering av skattmedel som idag sker från gruppen män till gruppen kvinnor, eller har jag missförstått dig?

 25. Anna

  ”kan ni ju totalt glömma att kvinnorna ska släppa ifrån sig att vara förste förälder”

  Ja fast vems förlust är det? Och kan du då komma å ”gnälla” om att du har massa ansvar som kvinna som förste förälder, när du ändå försvarar den ”rätten”? Ursäkta men tycker du hycklar faktiskt. Och tänk på att det idag är stora skattetransfereringar från män som grupp till kvinnor som grupp. Givet brukar kvinnor överlag rösta för ett högt skattetryck, så detta ska fortgå. Dvs igen hyckleri.

 26. Ninni

  Läste nu Rolfs punkter, helt klart en bit på vägen (om du håller med honom). Bra där! 🙂

 27. @ Leifer

  Precis! Jag håller med Rolf och jag har mer att säga i frågan. Du kommer älska mig sen..;D

  Saken är att jag vill underbygga det riktigt j*vla väl, så att det blir slagkraftigt. För jag tycker det är viktigt. Det handlar om det inlägg jag tidigare ”lovat” dig.. det kommer när jag kan och fått till det(du vet värken min).

 28. Ninni

  Oj låter lovande, ser jag verkligen fram emot! 🙂

 29. Det er absurd at de fleste skulle prioritere jobb mye mere enn privatliv. Da aller, aller fleste har ikke en karrierejobb. De fleste mennesker har enkle releativt kjedelige jobber med få eller ingen muligheter til avansement av betydning. Kun 10-25% har det man kan kalle karrierejobber, men langt fra alle i den gruppen er egentlig så gald i sine jobber. Å kunne være hjemme med sine barn, forsørget av en annen, er i utgangspunktet et privilegium. Hva vil du helst Nils, vil du realisere deg selv i en jobb i en kiosk, i et flyttebyrå, som rørlegger, som fabrikkmedarbeider, som secuirtas vakt, som servitør etc., eller vil du heller at en annen person skal ta den jobbe slik at du slipper å jobbe menn har alt du trenger slik at du bare kan være hjemme med dine barn?

 30. @ Alla

  Någon mer än jag som funderar på hur lång tid ”några dagar” kan vara? (med tanke på kommentar här ovan postad 2012/11/03 kl. 11:55 f m)
  Kan det vara så att Nils Pettersson har glömt svara mig? Av någon underlig anledning så brukar det vara så…. att man glömmer svara alltså..

 31. Hej! Jag såg att du har undrat här och på andra bloggar varför jag inte svarat. Det är framför allt två skäl:

  1) Ett sådant svar skulle innebära att min blogg blir nerlusad av kommentarer (förtydligar att det inte gäller dig) som bland annat spekulerar i hur vida jag har problem med kvinnor, är homosexuell eller tjänar pengar på att vara feminist. Vissa diskuterar också om jag har psykiska problem. Med sådana anhängare kan jag förstå att debattklimatet har blivit så ilsket som det har blivit och att Pär Ström lagt ner.

  2) Jag har ett jobb (här förtydligar jag: som inte innebär att jag tjänar pengar på att debattera, propagera eller indoktrinera. Jag är verksamhetsutvecklare och en del av mitt arbete innebär att jag träffar föräldrar, i första hand pappor som en förberedelse för pappor som ska bli eller nyligen har blivit pappor) och det jobbet tar rätt mycket tid just nu. Mycket resor och förberedelser.

  Med punkt nr 1 har jag förstås motsagt mig själv eftersom jag skriver det här. Men jag tyckte det var viktigt att du fick veta varför jag inte svarar. Och dessutom är jag säker på att också denna kommentar kommer att rendera spekulationer kring min person.

  Men det får jag i så fall stå ut med den här gången – har i alla fall förklarat för dig.

  Och sist till signaturenToklandet: du är härmed inbjuden till mitt arbete och även du Ninni: Ni kan till exempel besöka en pappagrupp jag leder så får ni se hur det arbetet går till. Eller så kan ni delta i något annat av mina arbetssammanhang.

  Jag tror ni kommer förvånas över frånvaron av ”feministisk propaganda”. Och du ”Toklandet” kommer se vad jag tjänar pengar på. Om ni vill är ni välkomna att kolla in det? Säg till så ger jag några förslag på tillfällen.

  MVH/Nils Pettersson

 32. @ Nils Pettersson

  Vet du, jag vill slippa höra dina ursäkter, jag bryr mig inte. Du skriver hur mycket som helst, men du har inte bemött en enda av alla de seriösa debattörer som försökt debattera med dig. Istället lyfter du fram kommentarer som tillhör den mindre seriösa sorten för att försöka få ”oss” att framstå i dålig dager. Du gör precis som dom andra(Tex. Kawa och vita kränkta män), inget nytt för oss. Vi känner igen struuuuuuuktuurerna.

  Du hade kunnat välja att svara mig per mail om du är rädd för debatten. Orsaken till att du inte svarar de seriösa debattörerna är att du inte kan, för du vet det är rätt och riktigt det vi säger. Och vi vet om det är därför.

  Jag förstår att det är bekvämast att följa strömmen. En dag kommer denna tidsepok framstå lika mörk som dess föregångare. Fördelen är, att i denna tidsanda trycker vi själv det som en dag ska vara vår historia. Mina barnbarn kommer kunna vara stolta över att deras farmor vågade gå mot galenskaperna i vår tid. Kommer dina vara det?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: