Just another WordPress.com site

Som alla allmänbildade människor vet så befinner sig Venus närmare solen än vad både jorden och Mars gör, det innebär att venusianer löper mycket större risk för solsting än de av oss gör som kommer från Mars.

alternerande text

Venusianen Ninni odlar värmeslag

Särskilt när de utnyttjas sexuellt genom att sola nakna på det patriarkala glastaket. Detta är förmodligen anledningen till att Ninni verkar ha drabbats av akut värmeslag och för att sänka temperaturen på sin blogg med mer kyliga vindar från Mars därför inbjudit eders ödmjuke marsipan till att skriva här.

Eders Ödmjuke

Sagda marsipan är lätt igenkänd på nätet som dolf med sitt alltid lika inbjudande leende i sin logga. När som jag nu avklarat denna pinsamma nödvändighet av att presentera mig själv, låtom oss ge oss i kast med ämnet för detta inlägg: strukturer.

Pär Ström, Mansförbjudet och de dolda strukturerna

Ingen som är intresserad av jämställdhet, feminism och genusfrågor kan ha undgått att uppmärksamma utgivningen av Pär Ströms Mansförbjudet förra veckan. Flera bloggare så som Aktivarum och Billing har givetvis uppmärksammat den, och kravlar bara Tanja Bergkvist ut ur sitt ide kommer säkert hon också att ha en del intressant att säga. Ström blev inbjuden att debattera (inte presentera som brukligt är) sin bok i flera tv- och radioprogram, plus att den då behandlats (allt annat än ömsint) i krönikor, artiklar och ledare på alla större tidningar. Det bestående intrycket jag fått är att de feministiska förespråkarna inte är intresserade av att diskutera sakinnehållet i boken, utan koncentrerar sin kritik på att Ström skulle ha negligerat att ta upp och analysera strukturer, och då framför allt osynliga och dolda strukturer. En i mitt tycke lustig inställning, eftersom Ströms bok (som jag ännu inte läst, men beställt) specifikt enligt Ström själv behandlar formell diskriminering. Till det kan också tilläggas att Ström skrivit två tidigare böcker, Mansförtryck och kvinnovälde samt Sex feministiska myter där han granskar de icke-formella aspekterna av feminism och jämlikhet. Feminister talar om strukturer, och då specifikt dolda strukturer, medan Ström talar om formell diskriminering. Kanske det är dags att börja granska och reda ut begreppen.

Om du skall diskutera med mig, definiera dina termer

Ovanstående påstås komma från Voltaire. Det må vara hur det vill med den saken, men förvisso är det så att man måste vara överens om vad termerna man använder betyder för att det skall kunna bli en givande diskussion. Har man olika definitioner talar man helt enkelt inte samma språk. Lika illa är det om man inte har några definitioner alls, för då blir det fullständigt godtyckligt vad man läser in i varandras utsagor. Ett centralt begrepp som så gott som alltid dyker upp i diskussioner och debatter med feminister är struktur. Men sällan eller aldrig har jag sett någon riktig definition för detta begrepp. En brist som jag tänker försöka åtgärda här. Feminister kommer otvivelaktigt att nedvärdera och dissa mitt försök, vilket de är i sin fulla rätt att göra, men till dess att de själva faktiskt framlägger en hållbar, och begriplig, definition på ett av sina egna nyckelbegrepp reserverar jag mig rätten att klassificera deras användning av strukturer i debatten som rent flum och trams utan innehåll.

Vad är en struktur?

Struktur är enligt Svenska Akademins OrdBoks tredje definition: i fråga om ngt i naturen l. ngt levande l. den fysiska tillvaron l. universum l. fysiska fenomen o. d.: (karaktäristiskt l. konstitutivt l. grundläggande) sätt att vara uppbyggd l. utformad l. sammansatt av ingående (samverkande l. harmoniserande) beståndsdelar; (upp)byggnad; äv. om yttre form l. utseende (särsk.: kroppsbyggnad;

Ordet kommer längre tillbaka i tiden från struera, som har sitt ursprung i latinets struere breda ut över vartannat, sammanfoga, (upp)bygga; Från samma latinska rot har vi ord som konstruera, destruera och instruera. Centralt för en struktur är alltså att det på något vis har med uppbyggnad att göra. Det är denna konkreta betydelse av struktur som senare har överförts till mer abstrakta betydelser av struktur.

Själv skulle jag vilja säga att det finns tre definierande egenskaper som ingår i en struktur:

 1. en struktur ger något dess rumsliga utbredning.
 2. en struktur ger något dess rumsliga begränsning.
 3. en struktur förbinder olika delar eller punkter i rummet.

Konkreta strukturer:
1) skelett: utbredning, stomme
2) byggnader: inneslutande, begränsande
3) nätverk: förbindande, relationellt

En struktur definierar ett föremål (eller en uppsättning föremåls) rumsliga utbredning, begränsning, sammansättning och samband. Alla egenskaperna hos en struktur är intimt förknippade med rummet.

Men när feminister talar om strukturer så handlar det knappast om fysiska föremål, utan används i en abstrakt betydelse.

Abstrakta strukturer

abstrakt struktur + konkret struktur = sant

När man börjar tala om strukturer i abstrakta sammanhang har man helt enkelt tagit den konkreta betydelsen och överflyttat den till tankevärlden, där den abstrakta strukturen definierar en abstrakt rumslig utsträckning, en abstrakt rumslig begränsning och kopplingar mellan abstrakta enheter. Programkod definierar abstrakta komponenter, kopplingarna mellan dem och sätter upp möjliga skeenden och begränsar dessa. Programkoden utgör därmed en abstrakt struktur. Likaså är ett flödeschema en abstrakt struktur som motsvarar ett vägnät i en konkreta världen, en organisation struktureras i avdelningar och hierarkier likt rum och våningar i ett hus. Formler i matematik, fysik och kemi är abstrakta strukturer som beskriver konkreta strukturer i universumet som omger oss.

Abstrakta strukturer:
1) programkod: stommen för en abstrakt maskin
2) organisationsplan: uppdelning och inneslutning av funktioner
3) flödesschema: förbindelser och relationer mellan händelser

Feminismens strukturer

Problemet med den feministiska definitionen av struktur är att den inte är. Jo, meningen slutade där. Helt avsiktligt. Feministerna har iakttagit något, skillnader, som de betraktar som ett problem.

Dolda patriarkala strukturer i ett feministiskt perspektiv

Dessa skillnader har givetvis orsaker, annars skulle de inte finnas. Men vad feministerna gör, istället för att faktiskt granska och analysera orsakerna, är att de bekvämt packar samman alla orsaker under ett samlingsbegrepp, strukturer. Dessa strukturer påstås sedan ha satts på plats av ett patriarkat som upprätthåller dem. Patriarkat och strukturer är egentligen synonyma. Man påvisar sedan patriarkatets existens genom att peka ut skillnader som förekommer i samhället och som man opponerar sig emot. Voila. Cirkeldefinitionen är komplett. Skillnader = Ojämlikhet = Strukturer = Patriarkat = Ojämlikhet = Skillnader.

Strukturer har blivit ett gummibegrepp som täcker alla eventualiteter, eftersom det aldrig explicit definieras, utan bara definieras implicit genom de effekter som de påstås skapa, kan man heller aldrig bli fri från dem. Så länge det förekommer skillnader (som är oönskade) finns det axiomatiskt strukturer som skapar dem. Till skillnad från de fysiska strukturer som finns runt om oss i universum, eller de abstrakta strukturer som enkelt och lätt kan appliceras på verkligheten vi lever i, så är de feministiska strukturerna lika glasklara och skarpt avgränsade som ett LSD-rus.

Pär Ström och formell diskriminering

När Pär Ström tar upp lagar och förordningar som exempel på diskriminering så handlar det just om en form av strukturell definiering. En lag eller regel skapar just en struktur. Lagar, eller regler, definierar ett handlingsrum, de fastställer ramar vi har att hålla oss inom, och de fastställer samband och förhållningssätt mellan olika entiteter i form av människor (och djur), föremål, organisationer, företag, myndigheter osv. Lagbalkar är således en motsvarighet till bärande balkar i en byggnad. Och dessa strukturer är i allra högsta grad synliga, även om de för all del inte behöver vara uppenbara. De finns i lagböcker och förordningar, nedskrivna svart på vitt.

En äkta diskriminerande struktur,
fast bara osynlig för feminister,
alla vi andra ser den klart och tydligt

Så det är något av en ödets ironi att när Pär Ström ger feministerna rätt och verkligen pekar ut den strukturella diskriminering som faktiskt finns i dagens samhälle, så klagar feminister på att han inte analyserar de osynliga och icke-existerande gummistrukturer som bara finns i de kollektivistiska egenintressenternas febriga fantasier.

Och orkade du läsa hela vägen hit, tack skall du ha.

Kommentarer till: "Struktur, struktur i feminismens värld, säg vem som förtrycktast i landet är" (43)

 1. Det bästa i det hela är att alla dessa som vill motarbeta strukturerna i samhället hela tiden vill göra det genom att skapa nya strukturer. Fast då kallas det kvotering.

 2. Kul att se ett helt inlägg från dig, Dolf! Jag uppfattar också det som att kritiker av feminism inte vill prata om strukturer handlar om att många feminister använder det som ett magisk fluff-ord som ska bevisa något istället för att peka på konkreta exempel på dessa strukturer. Skillnaderna mellan könen antas utgöra bevis för patriarkatet (=”strukturer”) i sig, och man använder strukturbegreppet som ett bevis i sig.

  Det är sällan intressant att prata om strukturer generellt, det är de konkreta exemplen på strukturer som är värdefulla. De kan diskuteras och värderas, och man kan – om man vill – göra något åt dom. Med tanke på hur missbrukat strukturbegreppet blivit förutsätter jag idag att alla som använder ordet gör det för att de inte har tillräckligt på fötterna.

 3. Tack. Ninni erbjöd mig att skriva på bloggen, så det var ju bara att ta chansen och köra. Och det var mycket svammel om strukturer de sista dagarna så jag tyckte det kunde vara dags att faktiskt säga något substansiellt om begreppet. Sen blev det väl inte riktigt så glasklart som jag hade tänkt, men, men, jag får väl vara hyfsat nöjd för första gången.

 4. @ Matte Matik.

  Saken är att ska det öht gå att diskutera måste man vara konkret. Jag vet inte om du sett jag pratade met en signatur ”Emma” här i dagarna? Det där är ex på vad feministerna menar med ”strukturer”(det visste du säkert). Men när man gör det konkret kan man också visa varför man anser dom ser skevt. Därför måste dom fortsätta flumma sitt lull-lull för då går teorierna inte att angripa.

 5. Det här var bra dolf! Det har varit mycket snack om struktuuuuuurer utan att vara konkreta

 6. ”En äkta diskriminerande struktur, fast bara osynlig för feminister, alla vi andra ser den klart och tydligt”

  Jag förstår vad du menar med ditt resonemang, men just sakfrågan i exemplet ovan blev väl i det här fallet lite missvisande? Vad jag kan dra mig till minnes så har feminister drivit frågan om lika värnplikt för män och kvinnor ett bra tag. Det vore således märkligt om de som utger sig för att vara feminister inte medgav att just denna lag är en diskriminerande struktur.(?)

  Lagen tillkom troligtvis då riksdagen och försvarsmakten skulle spela fotboll. Försvarsmakten ville inte ha några kvinnor alls i sitt lag, men eftersom riksdagen var förstaväljare så fick försvarsmakten de som blev över. Till en början blev det lite gnäll, men till syvende och sist så behövde försvarsmakten en avbytare och kvinnorna blev glada att de i alla fall fick vara med på uppvärmningen eller bli materialförvaltare.

  Det intressanta med lagen är att då den egentligen borde ses som ett hån mot kvinnor så används den ibland som ett exempel på ”mansförtryck”. Därmed inte sagt att du uttryckt dig på ett sådant sätt. 😉

 7. Tack för det toklandet. Det var ungefär vad jag tyckte också.

 8. @Thomas
  Nu ska jag ärligt erkänna att jag var inte bosatt i Sverige när den kvinnliga värnpliktens vara eller inte vara verkligen var på tapeten. Jag har uppfattat det som att feministerna inte kämpade för kvinnlig värnplikt utan att de kämpade för kvinnlig värnrätt, och lagparagrafen jag lyfte upp här talar ju just om mäns skyldighet och kvinnors möjlighet, och det var helt enkelt det mest klockrena exemplet jag hittade i brådrasket på en klar och tydlig olik behandling av män och kvinnor i lagen. För ingen kan väl med hedern i behåll påstå att det är jämlikt när det som är plikt för den halvan av befolkningen är en rättighet för den andra. Jag har aldrig sett feminister lyfta detta klart synliga fall, så jag antar att det är osynligt för dem, men som sagt, jag var inte här när det begav sig, så jag medger att jag kan ha fel. Fast jag tvivlar.

 9. @Thomas: Har heller inte hört någon känd feminist som uttalat stöd för värnplikt, bara värnrätt. Därmed inte sagt att det inte finns några, tar gärna emot exempel. Om man tittar på vad kvinnorättsorganisationer (=det politiska resultatet av feminism) har som hjärtefrågor i andra länder verkar de stora frågorna vara lön, kvoteringar till styrelser och rätten till barn. Island är ett bra exempel på hur kvinnorättsorganisationer jobbar.

  ”2008 tillsattes en kommitté som föreslog lagförändringar som skulle kunna ge Isländska fäder större rätt till sina barn. Den viktigaste förändringen i förslaget var att en domare skulle kunna tilldöma lika rättigheter och skyldigheter till ett barn, då de i ett tvistemål enligt lag var tvingade att välja en av föräldrarna – något som innebar att kvinnorna i nästan alla fall vann full vårdnad om barnen. Man kan tycka att feminister borde ha välkomnat ett lagförslag av den typen, men tvärtom motsatte sig NoF (National organization of Feminists) detta och lobbade hårt för att stoppa detta. Då Islands vänster är i majoritet i nuläget och dessa har stark koppling till feministrörelsen har följdaktligen dessa delar av förslaget strykts. De Isländska feministerna jobbade alltså aktivt mot att män skulle få möjligheten att ses som fullvärdiga föräldrar.”

  För mer info om just Island, se:
  http://mattematiksblogg.blogspot.se/2012/03/den-islandska-feminismen.html

 10. Och ”rätten till barn” ovan borde snarare beskrivas som ensamrätten till barnen samtidigt som staten istället, då mannen är ute ur ekvationen, ser till att fixa försörjningen. Därmed inte sagt att ensamstående mammor inte ska få samhällets stöd – det tråkiga är att de arbetande männen som (åtminstone i Sverige) överför pengar till kvinnor under sin livstid (vilket inte behöver vara något fel i sig) bara får skit från dessa grupper iallafall.

 11. Väldigt läsvärt, tack.

 12. @Matte Matik

  Om vi ska hålla oss till nutidens debatt så har både Ung Vänster och SSU debatterat för lika värnplikt under Ida Gabrielsson respektive Jytte Guteland.

  Av förklarliga skäl så är det dock inte en av hjärtefrågorna för majoriteten av diverse kvinnorättsorganisationer, eftersom det är just män som historiskt haft obligatorisk värnplikt och kvinnor ändå erbjudits en möjlighet.

 13. @Thomas: Kul att det finns undantag, men vilka är de förklarliga skälen? Att värnplikt är en uppoffring och inte en förmån?

 14. @dolf

  Precis som med Tintin måste vi se lagen utifrån vilken kontext den nedtecknats. År 1979 infördes ett förbud mot barnaga i föräldrabalken, Absolut Vodka lanserades och kvinnor ansågs inte ha i det militära att göra. Frågan om värnrätt snarare än värnplikt för kvinnor var den kompromiss som hade möjligheten att överhuvudtaget få gensvar, både hos allmänheten såväl som i försvarsmakten. Det faktum att vi idag finner det oerhört märkligt att denna åtskillnad hade/har stöd i regeringsformen som specifikt undantag från förbud mot könsdiskriminering kan vi inte belasta nutidens feminism för.

  Givetvis ska sådana här skillnader inte finnas i lagen, men jag anser att de i fallet värnplikt helt borde kunna elimineras genom att införa – hör och häpna – frivillig militärtjänstgöring för alla och på lika villkor. Värnpliktslagen borde helt enkelt slopas helt och voilá – feminister och jämställdister har en sak mindre att tvista om 😉

 15. @Thomas Jag belastar inte direkt feministerna för att lagen finns. Jag ger dem ett välförtjänt tjuvnyp för att de blundar för den och låtsas om att den inte finns, trots att den är ett utmärkt exempel på strukturellt förtryck och egentligen borde vara rena ideologiska princesstårtan för dem. Vad värnplikten beträffar är jag mer för att köra enligt schweizisk modell. Ge varje unge en egen k-pist när den börjar sjunde klass, och sen har man minst en timmes obligatorisk försvarsutbildning varje vecka. Man kan ha ett par försvarsveckor också då man ligger ute i buschen och övar krig. Fast det bör man nog vänta med tills efter man har gått igenom preventivmedel på sexualkunskapen för det finns väl ganska överhängande risker att ungarna tar chansen att öva kärlek samtidigt. Lite tillspetsat, men i princip …

 16. @ Thomas

  Värnpliktslagen borde helt enkelt slopas helt och voilá – feminister och jämställdister har en sak mindre att tvista om 😉

  Värnpliktslagen är bara ett ex. Hade feminister stått för jämställdhet, som tex att slopa plikt i den lagen, hade vi inte haft något att tvista om, det har du helt rätt i. Problemet är att de inte står för jämställdhet, whatsoever.

 17. För övrigt – vad gäller värnplikt tror jag inte det spelar någon roll vad som står i lagen om det blir krig. Skulle det bli krig kommer män bli kommenderade ut på stridsfältet i mycket högre grad än kvinnor. Efter all svartmålning av män från statens sida kan jag ju säga att jag inte har så hög motivation till att göra något sådant. Min familj offrar jag mig för, den gör jag allt för, och min hembygd är också värdefull för mig. Resten kan väl Schyman och hennes vänner få ta ansvaret för den här gången? 😉

 18. @Matte Håller med du. Inte f/n tänker jag i alla fall försvara något riksdagshus, det är då ett som är säkert. Från det ena till det andra, ska inte du och Tanja göra någon uppföljare till superhiten om genustrumpeten? Decenniets klart bästa video!

 19. @dolf: Det tog sån tid att jobba med den och jag undrar hur stor genomslagskraft såna där saker har. Folk på andra sidan verkade mest bli irriterade, och även om det är svårt att låta bli att retas ibland är det inte mitt huvudsyfte (ibland går det inte att hålla sig ifrån däremot). Just nu tycker jag det är bättre att lägga energin på andra saker. 🙂

 20. @Matte
  Det kanske inte har någon omedelbar genomslagskraft såddär, men jag tror ändå att sådana grejer blir ganska viktia. Ringar på vattnet, du vet. Och har inte videon med genustrumpeten blivit kult, så lär den bli det så småningom. Dem blir ju liksom lite grann av en ikon i vår subkultur.
  Man jag kan förstå att såna grejer tar tid och energi och inte är prio för er. (Fast, ni skulle säkert kunna sälja den och göra er en hacka på den, och med lite underground marknadsföring kan det nog bli stimpengar också, så insatsen skulle kanske betala sig.)

 21. @dolf

  ”Jag belastar inte direkt feministerna för att lagen finns. Jag ger dem ett välförtjänt tjuvnyp för att de blundar för den och låtsas om att den inte finns”

  Misstänkte det. Jag ville bara vara säker på att just distinktionen förelåg 😉

 22. Vet inte om jag sade det förut eller inte, men den egentliga anledningen till att jag valde just den snutten var helt enkelt att det var den första jag hittade i dokumentet som klart och tydligt gjorde åtskillnad på män och kvinnor. Det stod var och varannan paragraf före det om ”undantag för jämställdhet” osv, men man nämner då inte specifikt män eller kvinnor, så det /går /ju att tolka åt bägge hållen, även om man i praktiken i dagens Sverige tolkar det ur kvinnoperspektiv. Men det gör det inte här. Jag vet att det finns andra exempel som kanske vore bättre, men jag hade ingen lust att sitta och leta mer än növändigt. Det sagt, jag vet att feministerna inte skapade lagen, men de förtjänar likväl ett tjuvnyp för att de blundar.

 23. @ Dolf

  *Tittar på honom med hundögon och blinkar med ögonfransarna för att använda hela min kvinnliga charm så han icke kan motstå.*
  (jaja, man ska utnyttja de vapen man har ;D)

  Kan du kolla om du hittar det där som jag inte hittat som Ulf T efterfrågar i kommentaren 1:40?

  Min bästa vän är datanörd, speciellt datorsäkerhet… han säger med en djup suck ”Men va fan, Ninni, skärp dig!” när det kommer till data/datorskit.
  Jag är så grymt ointresserad. (Ändå är det jag som fixar datorerna här hemma, men det säger mer om mina pojkars totala ointresse och fullständiga okunskap än mig. :P)

 24. @Matte Matik

  ”Skulle det bli krig kommer män bli kommenderade ut på stridsfältet i mycket högre grad än kvinnor”

  Jag tycker dock inte att man kan begära att försvarsstyrkan per automatik ska bestå av 50% kvinnor och 50% män, eller något i den stilen. Den typen av sk jämställdhetsretorik tycker jag vi lämnar åt just feministerna 😉

  Det faktum att lagen består tror jag till stor del bottnar i vår kulturella bakgrund. Det vore konstigt om en (i Sverige över tusen år gammal) tradition att män krigar skulle vara lätt att rucka på. Min känsla är att majoriteten av svenska folket sannolikt fortfarande anser att en man är bättre lämpad att vara soldat än en kvinna och jag tror inte att majoriteten av de som tycker det kallar sig feminister.

  För enkelhetens skull ska jag dra ett fånigt exempel: Om en människa får välja mellan att bli försvarad av världens starkaste man eller världens starkaste kvinna, vem tror du blir vald flest gånger? Tror du män och kvinnor väljer olika?

  Jag vet vad jag tror, men så förbehåller jag mig rätten att vara lite fördomsfull också 😉

 25. Tack, Dolf, för ett bra inlägg!

  Apropå formell diskriminering: min grundinställning är att vi ska vara lika inför lagen. Och om jag i morse hade fått frågan om vi ska ha könsneutral lagstiftning så hade jag svarat ”Absolut!”. Det var också min uppfattning när jag läste dina markeringar i paragrafen om värnplikt.

  Men så fick jag syn på formuleringen ”Förbudet gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder.” Hm, åldersdiskriminering är alltså okej? Det rimmar ju inte heller med ”lika inför lagen”. Vad är skälet till att den formuleringen finns med? Och jag inser att innan jag vet varför åldersdiskriminering ska vara tillåtet, så kan jag inte bedöma om jag tycker att det är rätt eller fel.

  Summa summarum, jag har ”tvingats” revidera min uppfattning något. Jag tycker fortfarande att lagstiftningen behöver ses över i ett jämställdhetsperspektiv. Grundregeln bör vara könsneutralitet, men med brasklappen att det kan finnas relevanta undantag.

  Nu ska jag grunna på det här med strukturer lite …

 26. Ett härligt (uppretat?) inlägg! Genusfolket har mycket att stå till svars för.

  Har feminister röda strukturtapeter – men inte vet hur man tapetserar om…? 🙂
  Skulle kunna förklara deras hat mot strukturer…

  F.ö. anser jag att Försvarsmakten borde bestå av 100% feministkvinnor med pms:)

 27. Hejsan Eva,
  nu vet ju inte jag vad man menar med att diskriminera på grund av ålder här. Anledningen till att jag blev inbjuden att skriva här var faktiskt att jag på en annan blogg skrev en kommentar där jag gjorde en liknande analys om diskriminering, jag kanske borde utveckla det till ett riktigt inlägg också. Hur som helst, min gissning är att man med åldersdiskriminering här till exempel menar sådana saker som att väldigt fysiskst krävande uppgifter kan kräva god fysisk hälsa och att man då sållar ut äldre. Som gammal flygnerd kommer jag omedelbart att tänka på flygförare (dvs. stridspilot), där du får vara max 23 år det år du påbörjar officersprogrammet (som är en del av pilotutbildningen). Det finns onekligen tillfällen där ålder är relevant..Vad den saken anbelangar så finns det tillfällen när både ras och kön är relevanta också. Visserligen spelade Cate Blanchet Bob Dylan, men det kan knappast anses vara en otillåten diskriminering att välja bort svarta kvinnor om man vill ha någon som spelar John F. Kennedy. Och det torde väl framstå som minst sagt fånigt att ha en man göra reklam för tamponger.
  Men visst, det tål att fundera på vad man egentligen uppfattar eller inte uppfattar som diskriminerande och vad man har för kriterier för sina gränsdragningar.

 28. @Thomas
  Just vad gäller det här att skicka ut men i krig, så vänder jag egentligen inte mot att man skickar ut män och låter kvinnorna stanna kvar hemma. Det jag framför allt opponerar mig emot i sammanhanget är att de som blir utskickade inte själva får bestämma över sitt öde, utan att någon annan fattar beslut om deras liv. Kvinnor skall få bestämma över sin egen kropp när det gäller graviditeter, men män får inte bestämma över sin egen kropp när det gäller att gå i strid.

 29. Och det där tror du funkar på mig. (det gör det, men det tänker jag aldrig tala om) Jag får väl se om jag kan klura ut hur det funkar, tänk på att jag är ny på det här. Men det lär inte bli idag i alla fall.

 30. @Hjalmar Uppretat? Jag tycker själv jag var väldigt lugn och sansad. (Då skall du höra mig när jag går igång. Definitivt barnförbjudet.) I alla fall glad att du gillade inlägget. Vet dock inte om jag ställer upp på din idé om hur försvarsmakten skall bemannas (bekvinnas?), men tanken har onekligen sina poänger och utövar en viss lockelse.

 31. Hej Eva!

  Välkommen hit!
  Antar att du är samma Eva som jag pratat med på genusnytt. Det ”låter” så av din kommentar.

  Vill säg att jag sett din kommentar(det där med svarta och vita bollar du vet?) där och har tänkt svara och förklara vidare mina tankar. Det kommer antagligen bli som ett ”Till Eva”-inlägg, liksom jag gjort till ett ”till Emma”. Jag behöver bara ha lite mer tid för att fnula på hur jag pedagogiskt ska förklara det som finns i huvudet. Och tid har jag inte så mycket just nu… men under nästa vecka räknar jag med att få tid att sitta med det.:)

 32. @dolf
  Få jag be om ett uppretat Dolf-inlägg, då… *duckar*
  Min idé om hur Försvarsmakten ska ”bekvinnas” kan, så att säga, slå åt vilket håll som helst:)
  Iofs är väl tanken väl att skjuta på fienden, inte allt som rör sig – och inte rör sig – inklusive egen trupp…
  1:a Anarkibataljonen ”Deathmatch”
  Placering: på ett ensligt beläget skjutfält, så nära lede Fi som möjligt.
  Beväpning/Ammunition: fälls med fallskärm vid ev. krigsutbrott, inte före…
  Oseriöst? Javisst, men inte värre än Försvarets nuvarande organisation:)

 33. @Hjalmar
  Jodå, det lär komma så smångingom. Jag har ett på lager, idé till ett alltså, det är inte skrivet, jag har bara lagt en kort stubb till det. Men jag vill tajma det med någon lämplig mediahändelse. (Sen är det förstås frågan om vad Ninni drar för gränser, jag är inte så där säker på att hon släpper igenom det.) När det kommer, om det kommer, så har det direkt relevans ifråga om just det här med försvar. Så håll ögonen öppna.

 34. @ Dolf

  Har du inte kopplat än att den där Ninni är inte mycket för att bestämma över andra, inte ens över män 😉
  Så det ska säkert gå bra.

 35. @ Ninni

  Det stämmer bra, vad kul att du kände igen mig på ”dialekten” (jag läste Leif GW Perssons senaste bok för ett tag sedan och kunde ”höra” honom när jag läste).

  Det låter spännande att du funderar på att skriva ett Till Eva-inlägg, men det är högst osäkert om jag kommer att läsa det. Av nyfikenhet har jag ”hängt” hos Billing, Ström m.fl. till och från under drygt ett halvår. Det har varit intressant och lärorikt, men också lite sorgligt och beklämmande. Men, var sak har sin tid och nu är det dags för mig att lägga energi på andra saker.

  Ha det gott!
  Eva

 36. Kvinna, du vet inte vad du säger 😀

 37. @dolf

  ”Kvinnor skall få bestämma över sin egen kropp när det gäller graviditeter, men män får inte bestämma över sin egen kropp när det gäller att gå i strid.”

  Kvinnor som går ut i strid har idag lika liten möjlighet som män att bestämma över sin egen kropp. På så vis är samtliga soldater redan ”jämställda”. Som vi båda redan har konstaterat så är det ju själva urvalsprocessen till försvarsmakten som är snedvriden.

  Blir lite ”äpplen och päron” över jämförelsen med graviditeter kan jag tycka. Gravida män ska givetvis också få bestämma över sin egen kropp ;P

 38. Om du har ett fritt val ifråga om du vill bli soldat eller inte, så har du som en konsekvens ett fritt val till huruvida du vill gå i strid eller inte. Distinktionen om valet gäller i själva urvalsprocessen eller stridssituationen som sådan är väl knappast relevant i sammanhanget. Vad graviditer beträffar så har män precis lika stor frihet som kvinnor att välja om de vill bli graviida eller inte, de har bara betydligt större fertilitetsproblem. 😦

 39. ”Distinktionen om valet gäller i själva urvalsprocessen eller stridssituationen som sådan är väl knappast relevant i sammanhanget.”

  Om syftet är att bevisa vari den strukturella ojämlikheten finns så tycker jag absolut att det är relevant. Den negativa konsekvensen av det ojämlika urvalet blir att fler män än kvinnor mot sin vilja riskerar att dö i en eventuell strid.

  Jämför det med syftet att försöka beskriva ojämlikhet utifrån antalet dödsfall i strid. En av de mest negativa konsekvenserna av strider är att människor just riskerar att dö. Denna konsekvens är redan känd och förändras inte av graden frivillighet. Vad som antyds då man enbart utgår ifrån detta argument är att det mest jämlika vore att lika många kvinnor som män dog i strid, eftersom krig implicit ska uppfattas något ofrånkomligt.

  Jag menar att vi måste utgå ifrån att ingen människa vill ha krig. Därför blir distinktionen viktig.

 40. Det verkar som vi pratar förbi varandra på grund av något missförstånd.

  Den negativa konsekvensen av det ojämlika urvalet blir att fler män än kvinnor mot sin vilja riskerar att dö i en eventuell strid.

  Inga invändningar från mig där. Jag tror du tog mitt ”gå i strid” i ”men män får inte bestämma över sin egen kropp när det gäller att gå i strid” alltför bokstavligt. Byt ut det mot ”men män får inte själva bestämma om de vill ställa sin kropp till förfogande för försvaret.”

 41. Givetvis tog jag det bokstavligt, för tanken är väl vi ska ”definiera våra termer”? ;P

 42. Bra skrivet dolf! Jag tycker också det var konstigt att man inte kunde bemöta bokinnehållet utan istället bara klaga på att han inte ”ser” strukturerna. De strukturer som man faktiskt ser borde ju inte vara oviktiga heller bara för att man tycker sig se andra Också.

 43. @Mariel
  Precis. Att ignorera det synliga till förmån för det osynliga verkar inte särskilt rationellt i mitt tycke.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: