Just another WordPress.com site

Del 5; Nutidsfeminism – genusvetenskap eller genus”vetenskap”?


Inledning – att ställa sina åsikter bortom kritik

Vilken feminism, Ninni? Det där är feminism, Ninni. Du är feminist, Ninni. Det beror på att du är dåligt påläst om vad feminism är.

Jag skulle kunna fortsätta i en evighet. Varianterna är många och de fyller alla samma funktion, att som feministisk debattör undkomma sansat framför konstruktiv kritik.

Fungerar inte det för att få mig att tystna tar man till härskartekniker. Jag är minsann ett troll, en man och könsförrädare om man ska lyssna till mina motdebattörer. Dessutom är jag tydligen betald av Pär Ström. (När kommer stålarna, Pär?!;D )

Många av oss inom jämställdismen kommer från nutidsfeminismen. Vi har inte lämnat den ideologin bakom oss för att vi bytt åsikter, vi tycker jämställdhet är viktigt. Vi har bytt för att vi fick upp ögonen för vad nutidsfeminismen är, vilket inte är en kamp för jämställdhet även om den enskilda individen har aldrig så goda jämställdhets-intentioner.
När man möter kritik från ”avhoppare från det egna ledet”, är det inte läge att lyssna då?

Jag önskar är att vi skulle kunna debattera på ett seriöst och bra sätt. Jag tycker frågan är viktig. Jag önskar vi skulle kunna lyfta upp debatten till en vuxen nivå, där vi respekterar varandra och varandras åsikter, där vi skiljer på sak och person. Där vi(som alla) lyssnar på varandra och försöker förstå istället för att leta fel, angripa person eller kasta paj som om vi vore trotsiga 6-åringar.

Kritiken mot jämställdismen

Det finns en del fördomar om jämställdismen. Låt oss titta på dom.

En fördom är att det skulle vara typ maskulinism, dvs en männens motsvarighet till nutidsfeminismen. Så är det inte, men jag kan förstå att dom fördomarna finns.

 • Jämställdismen startades av män. Och än är männen i majoritet
 • Mansfrågornas, som är lika viktiga som kvinnofrågorna, ges inte plats i denna nutidsfeministiska era.
 • Könskriget har medfört att mansfrågorna av idag är mer akuta till sin natur.

Dessa tre punkter gör att jämställdism-diskussioner just nu oftare handlar om mansfrågorna.

här skriver en jämställdist som kallar sig ”Man & Woman United” angående oss kvinnor som tar plats där:

Det är kvinnor som ni Genus Nytt Kvinnorörelsen Mansrörelsen Jämställdhet 2.0 aka Antikönskrigsrörelsen väntat på:-)

Jämställdismen är en jämställdhetskamp för män & kvinnor, sida vid sida, i könsfred!

En annan kritik är att man inte tar kvinnors förtryck på allvar. Jag kan förstå det också. Inom jämställdismen finns ett motstånd mot ”strukturer” och ”kvinnans förtryck” och från enstaka individer ett hånande mot kvinnor som förklarar sin situation på kvinnors vis(Generalisering i könsgrupper: ett ”kvinnans språk” bygger på liknelser, anekdoter och känslor, en mans dito är mer ingenjörsaktig. Båda sidor måste lyssna på varandra med en ”försöka förstå”-utgångspunkt).
Den kritiken är alltså befogad!
Men det handlar ju om en övergångsfas, som jag ser det. Det är kommunikationssvårigheter inom en rörelse som är ny. Motståndet beror också på att just dessa ord används som vapen mot männen i ett könskrig. Naturligtvis schyr ett bränt barn elden!
Jag ämnar att visa och förklara ”elden”, visa att den är på riktigt men att den inte utgör ett hot för dom. Männens nuvarande situation beror inte på ”elden”, utan på könskriget.
Jag känner redan att jag kommit en bit på väg bland mina vänner. Men jag tror att ännu fler jämställdister kommer uppleva ett ”aha! Det är det kvinnorna menar med förtryck” i nästa serie.

Vi vet om att det finns en del försök att ”såga” Pär Ströms bok, sex myter. Jag har funderat på om jag skulle eller inte skulle bemöta den kritiken. Jag beslutade mig för ett mellanting, jag ska förklara varför jag valt ”inte”.

Det finns två olika sätt att agera när man möter motdebattörer.

 • Vissa människor väljer att lyssna och försöka förstå, väga sitt eget mot det man hör, väga motdebattörens argument mot sina egna, väga källor mot egna källor. Dessa människor debatterar så att säga med ett öppet sinne för ”jag kan ha fel”.
 • Andra människor går in i debatter med inställningen ”jag ska bevisa att jag har rätt genom att leta upp dina fel”.

Dessa sågningsförsök jag sett tillhör den senare kategorin. Och jag har inte mycket respekt för ”leta fel”-folk, ens om de försöker leta fel ridande på ”fina titlar”. Bemötandet av det skulle bara leda till att individerna letar nya fel i en evighetsspiral. Det är slöseri med min tid. Jag har ett bestämt mål och jobbar med att göra mitt för att jämställdismen. Den som vill lyssnar, den som sätter ”ha rätt” överst på prioriteringslistan rycker jag på axlarna åt och går vidare.

För er läsare som tillhör den första kategori ovan vill jag dock visa diskussioner jämställdister mellan angående denna ”sågning”. Där ser du dels att vi själva lever som vi lär(dvs agerar enligt översta punkten) och också vad vi anser om kritikens bärighet. Du finner det bland kommentarerna här och här.

Genusvetenskap eller genus”vetenskap”

Det här är forskningen alla pratar om men ingen någonsin visar upp. Har ni ens tagit del av den själv, ni som brukar tala varmt om den?
Jag har! Flera olika inom olika sakfrågor.

Och jag ska vara rent ärlig; jag tycker den är ett skämt och hade det inte varit för att den betalas med skattemedel och används som vapen på ett mycket samhällsfarligt sätt hade det varit en komedi att roa mig med länge.

Låt mig ta partnervåld som ett ex. för att förklara mönstret jag ser i den ”vetenskapen”.

Med patriarkatet som utgångspunkt formade man sin tes typ så här:

 • ”orsaken till kvinnomisshandeln är ojämlik maktfördelning. Män utövar, med våldets hjälp, sin makt-dominans och förtrycker kvinnor”

Så långt håller man vetenskaplig standard, det är så man gör. Den är dessutom falsierbar, så allt är frid och fröjd. Nu ska tesen testas. Om detta hade stämt skulle antalet manliga individer som slår sina partners av kvinnligt kön vara solklart och mätbart fler än kvinnliga gärningsmän i heterosexuella förhållanden, kvinnliga individer enligt denna tes saknar denna orsak. Detsamma med homo-par.
Då påvisar andra vetenskapsmän på området att ungefär lika många kvinnor som män slår sina partners och att partnervåld är lika vanligt inom homosexuella relationer.

Då gör man en urtypisk feministisk undanmanöver. (Notera att ”sågningen” jag tidigare omtalade gör samma typ av undanmanöver. Kolla tex denna kommentar av signaturen Petter om ”dubbelarbetande kvinnor”)

 • Män män slår oftare och det ger allvarligare skador.

Så där fungerar inte någon seriös vetenskap, sorry. Ny tes tack!
Varför?
A: Grov misshandel, Gärningsman manligt kön
B: Ringa misshandel, Gärningsman manligt kön
C: Grov misshandel, Gärningsman kvinnligt kön
D: Ringa misshandel, Gärningsman kvinnligt kön
A + B = C + D

Man måste i detta läge när tesen är falsifierad sätta en ny tes, som förklarar ”mäns misshandel=maktutövande” i ovanstående ekvation eller förkasta sin tes som felaktig.  Den nya tesen ska i sin tur testas och bemötas av andra vetenskapsmän. Så tar man sig långsamt men säkert framåt i vetenskapens värld.

Och med det debattklimat som fanns, tystades motstånd. I synnerhet gäller det i 1990-2005, där det inte gick att debattera sansat.
Problemet är att när det gått ett tag med tystnad så bildas ett konsensus(det är en naturlig sociologisk följd) där dessa många grundteser omvandlas till ”kunskap som är så självklar” att man aldrig får för sig att ifrågasätta den om man inte snubblar över något som får en att börja vackla i sin övertygelse. (jmf. med vad jag skrev om LSD i 4bII)

Det här är ett genomgående mönster i varje fråga som demoniserar män och offergör kvinnor som avhandlats under denna period(typ 1990-2005) från ”de hemskaste männen”(pedofil&barnpornografidebatten)  i ena änden, till ”det allra värsta kvinnoödet”(prostitutionsdebatten) i andra änden.

Det är ett fåtal, kanske bara en handfull, moralentreprenörer högt uppe i makteliten med bl.a. Eva Lundgren i spetsen som med elitdriven moralpanik drivit in ”kunskap” i våra undermedvetanden och på denna ”kunskap” grundar sig hela nutidsfeminismen, även om man bara köpt delar konceptet.

Vi har på detta sätt raserat en situation som var hoppfull före ca 1985.

Det här har medfört konsekvenser som tom går förbi jämställdhetsfrågor. Förutom att konsekvenserna handlar om förtryck av kvinnor och diskriminering av män(dvs. jämställdhetsfrågor) så sträcker sig det till reella hot mot vår demokrati och rättssäkerhet, det handlar om grov stigmatisering av avvikande personer, det handlar om risk för ökad brottslighet generellt och i synnerhet ökad risk för sexuella övergrepp mot barn m.m.
(Varje sak jag här ovan ”bara påstår” kommer jag, sak för sak, förklara och/eller underbygga på min blogg allt eftersom.)

Slutsats

Jag menar att patriarkatet (i vår tid och kultur*) är en myt som vi alla svalde pga denna moralpanik.
(Det är därför Pär hittar sex myter, av vilka jag själv hade synat fem innan jag hittade till jämställdismen. Jag har dessutom ytterligare två som tillhör moralpanikens ytterkanter pedofildebatten och sexsäljardebatten)
Historiskt sätt, tja, kanske… jag ser patriarkatet historiskt som en del av kristendomen(ordet används ju även som en term inom kristendomen).
I vår moderna tid där kristendomen är marginaliserad, nej absolut inte.

I nästa serie vill jag alltså försöka förklara det nutidsfeminismen ser som ”strukturer” och ”könsmaktordning”, könsrollsproblematik(jag håller alltså med om att det ni ser finns, men inte er tolkning av det och därmed inte åtgärderna) i en frånvaro av patriarkatet.

Så låt oss gå vidare mot nästa serie:

Jämställdhetsarbete i könsfred!

* Sen när? Jag vet inte, minst så länge jag minns. Jag har två anekdoter(som kommer att komma längre fram) som kan tyda på att det var någon gång runt 60- 70-talet. Här kanske den generation som minns den tiden kan fylla på med tankar om detta.

———————————————————————————————-

Som en komplettering till detta inlägg vill jag lyfta upp en av kommentarerna.

Signaturen Ville no 1 skrev:

Hej jag läste på någon blogg ett inlägg av dig där du skrev att du ville att man granskar och kritiserar dina resonemang. Jag anser mig själv vara jämstäldist och håller med dig i väldigt mycket. Ditt resonemang är i grunden riktigt. Däremot missar du det grundläggande logiska felet i ditt exempel från genus”vetenskapen”.

”orsaken till kvinnomisshandeln är ojämlik maktfördelning. Män utövar, med våldets hjälp, sin makt-dominans och förtrycker kvinnor”

Jag skulle lika bra kunna sätta upp hypotesen att

”Människor som mår psykiskt dåligt slår människor i sin närhet”

Om det skulle visa sig att män eller kvinnor slår mer, vilken slutsats ska jag då dra? Att gruppen har mer makt eller att gruppen mår psykiskt sämre?

Statistik är knepigt. Slutsatserna är många gånger svåra att dra. Att makt innebär våld, är en slutsats som ingen hitintills, vad jag kan se, lyckats visa. Det är en av dom anledningar till varför jag uppskattar Pärs blogg. Med den utbildning han har (jag har liknande utbildning själv) måste man förstå vilka slutsatser man kan och inte kan dra ur statistik.

Det genusvetare ofta tycks ägna sig åt är just att studera korrelationer. Det vill säga det faktum att vissa fenomen tycks statistiskt sammanfalla, där emot har man inte genom att visa att något sammanfaller statistiskt lyckats visa att dessa fenomen ens samspelar.

Låt mig ta ett enkelt exempel.

Om jag innan jag går utanför min dörr på morgonen kastar en tärning och sedan noterar vädret, skulle jag kunna få följande fenomen. Nio gånger av tio då vädret varit fint fick jag en etta eller en trea. Jag skulle då enligt vissa genusvetares resonemang kunna dra slutsatsen att tärningen styr vädret. Självklart är detta fullkomligt felaktigt och slutsatsen går inte att dra. Det finns inget orsakssamband bara för att någonting råkar sammanfalla statistiskt. Det skulle kunna finnas ett samband. Men den slutsatsen går inte att dra av det statistiska sambandet enbart. Därmed är ditt resonemang även om det i sak är riktigt och logiskt ändå överflödigt.

Hoppas att jag har kunnat bidra med ytterligare insikter. Och inte rört till det allt för mycket för dig.

Kommentarer till: "Feministisk ideologi kontra vetenskap, del 5(5)." (26)

 1. Hej Ninni,
  tack för denna intelligenta och välformulerade analys!

 2. Hej jag läste på någon blogg ett inlägg av dig där du skrev att du ville att man granskar och kritiserar dina resonemang. Jag anser mig själv vara jämstäldist och håller med dig i väldigt mycket. Ditt resonemang är i grunden riktigt. Däremot missar du det grundläggande logiska felet i ditt exempel från genus”vetenskapen”.

  ”orsaken till kvinnomisshandeln är ojämlik maktfördelning. Män utövar, med våldets hjälp, sin makt-dominans och förtrycker kvinnor”

  Jag skulle lika bra kunna sätta upp hypotesen att

  ”Människor som mår psykiskt dåligt slår människor i sin närhet”

  Om det skulle visa sig att män eller kvinnor slår mer, vilken slutsats ska jag då dra? Att gruppen har mer makt eller att gruppen mår psykiskt sämre?

  Statistik är knepigt. Slutsatserna är många gånger svåra att dra. Att makt innebär våld, är en slutsats som ingen hitintills, vad jag kan se, lyckats visa. Det är en av dom anledningar till varför jag uppskattar Pärs blogg. Med den utbildning han har (jag har liknande utbildning själv) måste man förstå vilka slutsatser man kan och inte kan dra ur statistik.

  Det genusvetare ofta tycks ägna sig åt är just att studera korrelationer. Det vill säga det faktum att vissa fenomen tycks statistiskt sammanfalla, där emot har man inte genom att visa att något sammanfaller statistiskt lyckats visa att dessa fenomen ens samspelar.

  Låt mig ta ett enkelt exempel.

  Om jag innan jag går utanför min dörr på morgonen kastar en tärning och sedan noterar vädret, skulle jag kunna få följande fenomen. Nio gånger av tio då vädret varit fint fick jag en etta eller en trea. Jag skulle då enligt vissa genusvetares resonemang kunna dra slutsatsen att tärningen styr vädret. Självklart är detta fullkomligt felaktigt och slutsatsen går inte att dra. Det finns inget orsakssamband bara för att någonting råkar sammanfalla statistiskt. Det skulle kunna finnas ett samband. Men den slutsatsen går inte att dra av det statistiska sambandet enbart. Därmed är ditt resonemang även om det i sak är riktigt och logiskt ändå överflödigt.

  Hoppas att jag har kunnat bidra med ytterligare insikter. Och inte rört till det allt för mycket för dig.

 3. Hej!
  jag läste på någon blogg ett inlägg av dig där du skrev att du ville att man granskar och kritiserar dina resonemang.
  Absolut! Sånt här gillar jag verkligen! Tack.

  Jag är själv högskoleingenjör, kemiteknik. Så jag vet vad du menar.
  Jag håller med dig att den poängen glömde jag på vägen:)

  På ”äldre” dar har jag börjat intressera mig för sociologi, tillräckligt för att studera igen.
  Den vetenskapsgrenen fungerar inte riktigt som NO-världen gör(vilket är rätt naturligt tycker jag då områdena har olika förutsättningar) och det var frustrerande i början som tekniker att börja läsa sociologiska rapporter od. just pga skillnaderna. Det kändes lite ”men va fan, du bara svamlar ju”:P

  Men efter ett tag, så kunde jag börja se poängen med det där ”svamlet” och ja, det är mer att studera korrelationer. Men det kan vara bra forskning ändå om det håller något så när hög standard.

  Om man kan se att ett visst samband mellan en faktor och ett visst sociologiskt fenomen eventuellt föreligger, så kan man kanske hitta möjliga vägar för att försöka minska brottslighet eller vad det nu än är man studerar.

  Min poäng är det du skriver så här: ”Att makt innebär våld, är en slutsats som ingen hitintills, vad jag kan se, lyckats visa.”

  I det här fallet är det än värre. För man har bestämt sig för att det är såhär för så säger min ideologi. Sen bedriver man ”forskning” och det visar sig att inget styrker det man bestämt sig för. Då håller man fast vid det man har bestämt är rätt. Help!

  Jag har inte sett något i det jag läst som styrker den feministiska ideologin. (Jag kan ju däremot inte säg att det inte finns, det kan ju vara att jag inte hittat det bara. Men med tanke på allt man sett där tokigheterna staplas på varandra så….)

 4. Hej Musse Pig!
  Tack själv.
  Nu ska jag bara dona till serien lite, sen ska vi kasta ut den till världen;D

 5. Jag tyckte din kommentar var så bra att jag skulle vilja lyfta upp den i inlägget innan jag ”kastar ut serien till världen” via Pär. Alla läser inte kommentarer.

  Är det okej med dig?

  Jag kommer isf lägga den separat sist som en komplettering.

 6. Johan Kullenberg sa:

  Känns lite som att du tog en del från den uppsats jag skrivit… Om det är så vill jag ha en chans att förklara det jag skrivit i ett sammanhang för det känns då som du vinklat det… :/

 7. Det gjorde jag inte, Johan. Beklagar att du upplever det så.

  Jag skrev efter vad jag kommit till av det jag läst. Jag kan naturligtvis inte göra något för att visa att detta är mitt helt ärliga svar. Det jag kan säg är att du vet att jag läst i ämnet före vår mailkontakt. Det var ju så vi fick kontakt, eller hur?

  Men naturligtvis är du fri att skriva vad du vill.

 8. Absolut. Kör på.

  =)

 9. Johan Kullenberg sa:

  Okej… Är det så, så är det ju lugnt… Vi ska ju skriva utifrån ett genusperspektiv i typ ”allt” vi gör enligt de regler som nu finns inom universitetet, så det är väl möjligt att det är därför arbetet jag gjorde liknade det jag läste här… Då vet jag iaf att jag gjort ”rätt” xD

 10. Vi ska ju skriva utifrån ett genusperspektiv i typ ”allt” vi gör enligt de regler som nu finns inom universitetet

  Jag vet. Just dessa direktiv är en av många orsaker som ligger bakom mitt ”används som vapen på ett mycket samhällsfarligt sätt”. På extremt vaga (om ens några) bevis för sina slutsatser ska ”kunskapen” implementeras i hela samhället. När sånt görs i andra kulturer kallar vi det extremism och indoktrinering.

  så det är väl möjligt att det är därför arbetet jag gjorde liknade det jag läste här
  * Naturligtvis är det så.:) Det skulle väl vara mer konstigt om vi läst mer eller mindre samma material, båda har med ett genus(feminism) i grunden för vår analys och du absolut inte kunde känna igen dig?

  * Du har ju en annan utgångspunkt/syfte med ditt arbete.

  * Jag är ingenjör i botten(typ: vill man fabricera in en slutsats, visa det inte för en ingenjör) och har inget betyg/framtida karriär att vara rädd om. 😉

  Tillsammans ger detta ovan, tror jag, förklaringen att du upplevde att det var ditt budskap vinklat.

 11. Tack för en suverän blogg! Och annorlunda, på ett bra sätt. Den känns lite som om den består av småkapitel som lämpar sig för att samlas en bok någon gång när inläggen är tillräckligt många.

 12. Tackar:)
  Jag har det i åtanke, en ev. bok alltså. Blogg har sina fördel, men en nackdel är att man bör hålla sig hyggligt kort. Många inlägg har jag fått korta ner mycket för att dom ska vara ”blogg-vänliga”. I en bok kan man göra det mer ”köttigt på benen”, liksom.:)

 13. Trevligt att se en redig ”belysning” och redig analys av detta ämne.

  Tycker mig ha hört en gång argumentet: ” eftersom patriarkatet har tvingat oss i denna ojämlikhet så länge är det inte mer än rätt att vi (kvinnor) får ”mer” än männen (lön, jobb, etc). Hur länge i tiden blir är inte utsagt, men jag har en känsla av att om en ”radikalfeminist” får övertaget släpper den det inte frivilligt: Med nyttjande av ovanstående argument.
  Jag kan ju förstås ha fel………………….

 14. Tack:)

  Såna extremister finns i alla läger. Fördelen är att majoriteten feminister faktiskt är för jämlikhet, inte ett matriarkat. När dom står ensamma kvar så kan de tugga bäst de vill, då har de ingen makt längre.

 15. Ninnitokan:

  ”Andra människor går in i debatter med inställningen ”jag ska bevisa att jag har rätt genom att leta upp dina fel”.

  Andra kan tycka att borde vara bra om du kan bevisa dina påståenden.
  Det ger lite mer trovärdighet! Du svarar inte på mina frågor på genusnytt, så det visar mer att ni kör era inövade propaganda. Typ påståendet att det är en ”ekonomisk guldgruva med kvinnors rädslor”!? What! Sedan syns det att vissa jämställdister är ganska lika radikalfeminister.

  Det är även ganska tydligt att de få kvinnor som är med har behov, att få lite beröm av män. Kan ju även styrkas av ditt citat av M & U ovan. Vilka andra kvinnor skulle annars vara med av den inställningen att mäns problem är mer akut än kvinnors!? Dessutom bör ni inte heller samtidigt påstå att det inte handlar om kön för jämställdister och samtidigt dra upp ena könet.

  Slutligen måste jag erkänna att jag känner mig lite skeptiskt till dig. Hur kommer det sig att du plötsligt hoppar in på genusnytt och talar om ”oss jämställdister” när du inte syntes där tidigare!? När du sedan ”marknadsför” en omvändning av ”Jonna” och exemplifierar hennes invektiv på din blogg. Utan att hon protesterar, så går det nästan att ana att det är en fejk även av henne!

  Varför kallar en kvinna sig ”Ninnitokan”!? Ska det sista vara någon form av avväpnande bild av dig som kvinna!? Typ jag är knäpp och ofarlig!? Dessutom känns det lite märkligt med dina värderingar som kvinna. Kring våldtäkter och övergrepp. Tror att ganska många skulle ta dig som en man som spelar kvinna. En form av marknadsföring för att få in fler kvinnor till Genusnytt. Om jag har fel så ber jag om ursäkt. Du får inse att du ju faktiskt inte syns på bild.

 16. Hej och varmt välkommen Lena!

  Andra människor går in i debatter med inställningen ”jag ska bevisa att jag har rätt genom att leta upp dina fel”.

  Andra kan tycka att borde vara bra om du kan bevisa dina påståenden.
  Det ger lite mer trovärdighet!

  På min blogg är jag noga med källor om du tittar efter. I kommentarsfältet på Pärs blogg, är jag inte lika noga, nej. Orsaken är att dom kommentarsfälten snabbt hamnar långt långt bak. Här bygger jag min trovärdighet, där ”umgås” jag. Och ska jag sitta och vara petnoga där, så känns det som jag får uppfinna hjulet igen och igen. Det är helt enkelt inte i mitt intresse och jag prioriterar min tid, som jag vill.

  Typ påståendet att det är en ”ekonomisk guldgruva med kvinnors rädslor”!?
  Du vet den där artikeln vi diskuterade om belysning. Du och jag är helt ense om ”varför göra det till en könsfråga?”. Det är just vinklingen till en könsfråga vi vänder oss mot, inte belysningen i sig.
  Varför väljer man att göra belysningen till en könsfråga?

  Svaret är att det är mycket lättare idag att få beviljat ett anslag om det görs för ”kvinnors skull”. Sätt feministisk framför något, säg att detta är något som kvinnor behöver och whops så har du dina pengar.

  För mig är den här situationen inte okej, därför att mäns välbefinnande är lika viktigt för mig som kvinnors välbefinnande.

  Här har du ett inlägg som visar på den skevhet som finns i vårt samhälle, den sak som för mig är allra viktigast. Är det här okej?!?

  Det finns hur mycket som helst
  Feministiskt självförsvar. Varför duger inte taekwondo eller karate som redan finns på orten och ofta har svårt att få ekonomin att gå ihop? Varför speciella satsningar på kvinnor när män drabbas mest av våldshandlingar? Varför inte satsa bidragen, dvs skattepengar på gemensamma klubbar och träningar?

  Här är en annan där klubben får bättre betalt för tjejer.

  Dessutom gör folk privat en raketkarriär på att utnyttja ordet ”feminism”.

  Jag begär inte av dig att du ska lita på mig, jag säger ”Det här ser jag, kolla själv”
  Det finns många sätt du kan göra detta på
  1. Följ våra bloggar under ett tag. Pelles är jättebra. Den har ett annat perspektiv än Pärs och min har ytterliggare ett annat perspektiv. Vad är det vi vill ha sagt?
  2. Läs Pär Ströms bok, sex myter.
  3. Börja analysera media när du läser. Hur vinklas artikeln? Försöker man smyga in ett ”hemska män” eller ”stackars kvinnor” eller både och? Har könet med saken som rapporteras att göra?

  Låt det gå ett tag, fundera och observera. Bilda sen din egen uppfattning om frågan.

  Vilka andra kvinnor skulle annars vara med av den inställningen att mäns problem är mer akut än kvinnors!?
  Alla kvinnor som bl.a. tycker att likhet inför lagen är en superviktig fråga(tex. lagen om kvinnofrid, olika hårda domar beroende på kön?), alla kvinnor som tycker att direkt diskriminering(kvotering) inte är okej, alla kvinnor som inte tycker det är okej att med ekonomiska satsningar som snedvrids till det ena könets fördel på bekostnad av det andra könet.(tex. mansjourer&kvinnojourer ovan).

  Dessutom bör ni inte heller samtidigt påstå att det inte handlar om kön för jämställdister och samtidigt dra upp ena könet.
  Jämställdhetsfrågor har med kön att göra, eller hur? Problemet är 1, allt har inte med könet att göra(tex. belysning den lyser för oss alla) 2, vi måste jobba med båda könen parallellt, då båda könen har problembilder. Det görs inte idag.

  Hur kommer det sig att du plötsligt hoppar in på genusnytt och talar om ”oss jämställdister” när du inte syntes där tidigare!? När du sedan ”marknadsför” en omvändning av ”Jonna” och exemplifierar hennes invektiv på din blogg. Utan att hon protesterar, så går det nästan att ana att det är en fejk även av henne!
  Jag kan ju inte hindra dig att tro vad du vill. För mig är det oviktigt vem som säger, det är vad som sägs. Men plötsligt? Nej, jag har varit där sen typ september. Långt innan har jag debatterat mina åsikter, främst i slutna forum, men hittade ingen ”grupp” som tyckte som jag förrän då.


  Varför kallar en kvinna sig ”Ninnitokan”!? Ska det sista vara någon form av avväpnande bild av dig som kvinna!? Typ jag är knäpp och ofarlig!? Dessutom känns det lite märkligt med dina värderingar som kvinna. Kring våldtäkter och övergrepp. Tror att ganska många skulle ta dig som en man som spelar kvinna. En form av marknadsföring för att få in fler kvinnor till Genusnytt. Om jag har fel så ber jag om ursäkt. Du får inse att du ju faktiskt inte syns på bild.

  Jag bryr mig inte på vad folk tror. Ni får helt enkelt tro vad ni vill. Men ursäkten hörde jag. Det är lugnt.:)
  Namnet Ninnitokan har dock en orsak, den förklarar jag gärna.
  Jag heter Ninni. Jag debatterar ofta på nätet och när jag debatterar är jag helt seriös. Men privatpersonen Ninni är ju mer än debattören. Jag tar inte livet så allvarligt, som ”debattören Ninni” gör. Därför valde jag tokan för att väga upp en annan, lättsammare del av min personlighet. Jag har väldigt lätt att le, skratta och göra lite galna saker.

 17. @kristianjonsson

  Radikalfeministerna påminner ofta mig om alla dessa revolutionärer som predikar rättvisa bara för att sen när de får makten göra allt för att hålla sig kvar. Då glömmer de allt som var ”helig” förr.

 18. Mycket tänkvärt och bra inlägg. Jag tror att en stor del av lösningen på, ursäkta mitt slafsliga språk, genushelvetet är att fler kvinnor som du och Tanja Bergkvist träder fram. ”Feminister” kan fortfarande uttala sig för alla kvinnor och därmed sprida sina irrläror.

  Keep up the good work.

 19. Hej Sebastian!

  Tack! Jag har börjat på nästa jag har planerat, men det kommer ta lite tid innan det blir klart. 🙂

  Jag menar att mycket av det vi sitter i handlar om missförstånd och vilseledande. Man tror på allvar att det är en sämre lott att vara kvinna än att vara man. Och så är det absolut inte.

  Jag menar att det mycket av den situation vi har hamnat i beror på att män, till skillnad från kvinnor, är dåliga på att ”beklaga sig”, en man biter ihop och sväljer skiten. Och därför är det många kvinnor som inte ser/förstår männens problematik och tror att ni ”har det så bra”.
  Vi får väl försöka få dessa att öppna ögonen?:)

 20. Nils Jungenäs sa:

  Mycket bra skrivet!

  Är det ok om jag citerar?

 21. Absolut. Känn dig fri att använda mina ord.:)

 22. Vill bara tacka för dina artiklar som är mycket läsvärda. Extra guldstjärna för att du skriver så konkret, tydligt och sansat.

  Ser fram emot mer 🙂

 23. Hej och välkommen N!
  Hehe. Japp, jag är tydligen både könsförrädare och man för att jag anser att jämlikhet är lika rättigheter och skyldigheter. Jag kan inte för mitt liv förstå varför dessa åsikter är ”så hemska” att dom måste vara manliga(varför nu manliga är något dåligt, det vet jag inte heller.)

  Om våldtäkt så uttryckte jag att jag skulle tycka det var lika vidrigt att råka ut för en grov misshandel. Det är beviset för att jag är man:P

  Det det handlar om egentligen är att försöka få oss att tystna med härskarteknik, för det där med åsikts och yttrandefrihet är en besvärlig sak när man inte har argument att bemöta med.
  Det är en skum tid vi lever i…

  Men sådana är moralpaniker.. och det löser sig:)

 24. Hej!

  Det här vill jag gärna kommentera:

  ”Dessutom känns det lite märkligt med dina värderingar som kvinna. Kring våldtäkter och övergrepp. Tror att ganska många skulle ta dig som en man som spelar kvinna. En form av marknadsföring för att få in fler kvinnor till Genusnytt. Om jag har fel så ber jag om ursäkt. Du får inse att du ju faktiskt inte syns på bild.”

  Jag har flera gånger i diskussioner med feminister på nätet blivit anklagad för ”att ha blivit ditsänd av männen”. Det gör mig ursinnig eftersom det vittnar om en mycket märklig och dålig kvinnosyn. Skulle alltså jag som kvinna inte kunna ha de åsikter jag har? Detta bottnar i den kollektiva synen på kön, män är dåliga – har dåliga åsikter, kvinnor är bra – har goda åsikter. Nu råkar det vara så att jag definitivt inte håller med om det. Något säger mig att feminister som resonerar så per automatik avfärdar allt som skrivs/sägs av män som inte håller med dem. Om man avfärdar någon utan att ha lyssnat så är man ute på djupt vatten.

 25. Har du någon mail?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: